Na de vakantie start elke leraar met een 'nieuwe groep'. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan begint.
De 1e maand van het schooljaar is daarom bij uitstek de tijd om te investeren in regels en routines in de klas.

Een positief klasklimaat met Goed van Start

'Goed van Start' is een aanpak die ontwikkeld is om samen met leerlingen de toon te zetten voor een positief klimaat in de groep: Aan het begin van het schooljaar organiseer je 5 klassenvergaderingen. In deze vergaderingen stellen leraar en leerlingen gezamenlijk de regels en afspraken op voor de rest van het jaar.

Door dit samen te doen zijn de verwachtingen meteen duidelijk en krijgen leerlingen vanaf het begin een verantwoordelijke rol bij de besluitvorming in de klas. Met Goed van Start werk je aan het aanleren van verantwoordelijkheid en train je tegelijkertijd de sociale vaardigheden van leerlingen.

Research based, effectief

Van alle invloed die scholen hebben op het welbevinden en de leerprestaties van hun leerlingen is de invloed van de leraar het grootst. Dat resultaat komt overduidelijk naar voren uit de research van onderwijsonderzoeker Robert Marzano. Uit diezelfde research blijkt ook dat aandacht voor pedagogisch handelen en klassenmanagement, meteen in het begin van het schooljaar, zorgt voor een goed gerunde klas en dat een actieve rol van kinderen hierbij positief werkt. Met deze onderzoeksresultaten als uitgangspunt is Goed van Start ontwikkeld: een praktische aanpak met een wetenschappelijke onderbouwing.

Meteen aan de slag met Goed van Start

De uitgave Goed van Start bevat alle informatie en materialen om meteen te beginnen. Zo vind je in het boek een duidelijk stappenplan en suggesties voor werkvormen. Daarnaast bestaat het pakket uit een cd-rom met materialen als posters, werkbladen en presentaties voor het digitale schoolbord. De vergaderingen in Goed van Start zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de groepen 5 tot en met 8, maar ook voor het betrekken van jongere kinderen geeft het boek suggesties.

Interesse?

OnderwijsAdvies kan op school een introductie van Goed van Start verzorgen (een studiedagdeel) en desgewenst een traject voor begeleiding bij de implementatie.
Neem voor meer informatie contact op met Annet van Eck.

Delen

De kosten zijn afhankelijk van de lengte van het traject.

IMG 0220 Annet Den Horder Van Eck Zoetermeer
Annet van Eck
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen