De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

De Vreedzame school

Dat vraagt ook een bepaalde houding van het onderwijzend personeel. Het tweejarig invoeringsprogramma is om die reden altijd een combinatie van invoeren van de lessenserie en bijbehorende coaching.

Je creëert een positief werkklimaat op school en hebt actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen, die met plezier naar school gaan. Het leerrendement neemt toe.

De Vreedzame school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. In het 1e jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het 2e jaar leerlingmediatie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de peuters en kleuters, verder per leerjaar een map (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

Nieuwe lesmappen vreedzame school

Onlangs zijn de lesmappen geüpdatet:

  • Kritisch denken en sociale veiligheid hebben nu een prominente plek in het curriculum.
  • De lesinhoud sluit naadloos aan bij het wetsvoorstel Burgerschap en de ontwikkelingen binnen Curriculum.nu.
  • De lesmappen zijn opnieuw vormgegeven en een stuk handzamer door compactere lesbeschrijvingen.
  • Met duidelijke iconen attenderen we de leraren als er binnen een les ook gewerkt wordt aan: kritisch denken, leerlingen een stem geven, ouders/thuis, participatie, digitale geletterdheid of coöperatief leren.

1801 begeleidt de invoering en implementatie van de Vreedzame School

Vele scholen hebben we al begeleid op weg naar het worden van een vreedzame school. Referenties zijn beschikbaar op aanvraag. Kijk voor meer informatie over de vreedzame school op www.devreedzameschool.nl. Hier vind je onder andere informatie over de lessenserie, het invoeringstraject, teamtrainingen en partnerschap met ouders.

Bijscholing

Behoefte aan een opfrisbijeenkomst? Neem contact op met één van de contactpersonen.
Ook voor 'nieuwe leraren' op Vreedzame scholen organiseren wij met regelmaat een bijscholingsbijeenkomst waarin je in korte tijd vertrouwd raakt met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School. Kijk bij opleidingen.

Delen

Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 0220 Annet Den Horder Van Eck Zoetermeer
Annet van Eck
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen