Hoe geef jij invulling aan burgerschap op school? Dat kan bijvoorbeeld via programma's als Vreedzame school, Kwink en Kanjertraining. Wij denken graag met je mee! 

Meer aandacht voor Goed Burgerschap

De samenleving verandert voortdurend. Democratie is niet vanzelfsprekend. Als wij als samenleving democratie waardevol vinden, moeten we dat de kinderen aanleren. Dat doen we door in de praktijk te laten zien hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van leven in de buurt.
De school is een verbindende organisatie waar kinderen elkaar ontmoeten en leren geïnteresseerd in anderen te zijn. Kinderen hebben 'hoop en perspectief, optimisme en levenslust nodig'.

Leraar heeft een voorbeeldfunctie

Scholen hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan actief burgerschap en sociale integratie. Daarbij zijn vele keuzemomenten te onderscheiden. De leraar vervult een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen, vooral waar het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en motiveren van leerlingen, het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en buitende school. Daarnaast onderhoudt de leraar contacten met de ouders en eventueel met instanties in de schoolomgeving.

Welke visie heeft jouw school aangaande burgerschap? 

Het is goed als de school een standpunt heeft ten aanzien van vragen als:

  • Wat is jouw taak als leraar met betrekking tot burgerschap? 
  • Hoe leer je leerlingen openstaan voor meningen en behoeften van anderen? 
  • Hoe ga je om met heftige gebeurtenissen? Denk aan de aanslag onlangs op de geschiedenisleraar Samuel Paty, nadat hij Mohammed-cartoons had getoond in de les, hoe brengt de school/ de leraar deze aanslag ter sprake?
  • Hoe stimuleer je sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen? 

OnderwijsAdvies denkt graag mee over hoe burgerschap vorm te geven

Scholen zijn sinds 2006 verplicht aandacht aan burgerschap te geven. Er zijn verschillende programma's en aanpakken die je daarbij kunnen helpen. Voorbeelden van programma's zijn Vreedzame school/Vreedzame wijkKwink en Kanjertraining

OnderwijsAdvies denkt graag met je mee! 

Delen

We organiseren ook teambijeenkomsten over burgerschap. Informeer naar de mogelijkheden!

Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 0220 Annet Den Horder Van Eck Zoetermeer
Annet van Eck
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen