Coaching richt zich op persoonlijke en professionele groei van mensen. Wil je jouw persoonlijke betrouwbaarheid vergroten? Coaching helpt daarbij!

Word met coaching een betere leraar of leidinggevende!

Coaching richt zich op persoonlijke en professionele groei van mensen. OnderwijsAdvies heeft jarenlange ervaring met het coachen van oa (beginnende) leraren, intern begeleiders, onderwijsassistenten en directeuren. Wil je jouw persoonlijke betrouwbaarheid vergroten? Coaching helpt daarbij!

Coaching, onze visie

Respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit zijn belangrijke waarden bij onze coaching. Wij coachen, ongeacht de coachingsvraag, vanuit gelijkwaardigheid. Wat wil zeggen dat we ervan uitgaan dat de coachee verantwoordelijkheid voelt en neemt voor zijn of haar eigen ontwikkeling. De coach zet zijn/haar expertise in om de coachee te ondersteunen bij het scherp krijgen van de doelen en bij het realiseren van de ontwikkeling die nodig is om de doelen te behalen. We kennen de praktijk van het onderwijs. Al met al is onze coaching er op gericht om de vaardigheden van de coachee te bevorderen.

Wie bieden wij coaching aan?

Alle professionals die willen blijven leren!

  • Startende schoolleiders of schoolleiders die een verandering op hun school begeleiden verdienen een coach die met hen meekijkt, adviseert en een spiegel voor houdt.
  • Datzelfde geldt voor startende leraren, leraren die zichzelf verder willen ontwikkelen of juist ervaren leraren die gezond hun werk willen blijven doen.
  • Leraren die te maken hebben met veranderingen in de organisatie, veranderende eisen op het gebied van het functioneren en een veranderde (kind of ouder-) populatie en die hun eigen vaardigheden hierop willen afstemmen.
  • Ook coachen wij leraren van wie de leidinggevende vindt dat er in de uitvoering verbetering nodig is.

Coaching kan helpen bij:

Persoonlijke coachingsvragen
• Hoe hou ik energie in mijn werk?
• Hoe zorg ik voor een goede balans tussen belastbaarheid en werkdruk?
• Hoe zorg ik dat ik vitaal en inzetbaar blijf?

Vragen (startende) directeuren
• Welke stijl van leidinggeven binnen mijn team en is nodig voor onze schoolontwikkeling?
• Hoe ga ik om met ingesleten patronen en 'vind ik een ingang'?
• Hoe geef ik leiding aan een veranderende organisatie en ga ik om met weerstand in het team?
• Hoe blijf ik in mijn kracht en leer ik bewust?

Vragen leraren
• Hoe word ik een 'betere' leraar? Hoe kan ik mijn functioneren verbeteren?
• Hoe ga ik om met een 'moeilijke' groep?
• Hoe maak ik instructie effectiever, hoe kan ik beter differentiëren? (klassenmanagement)
• Hoe krijg ik betrokken leerlingen?
• Hoe communiceer ik beter met mijn collega's, met ouders?

Ook praktische coaching op de werkvloer

Groep 1/2
Het onderwijs aan het jonge kind is een vak apart. Van de leraar wordt verwacht dat zij/hij de individuele ontwikkeling van iedere kleuter weet te stimuleren; ‘spelend leren’ is daarbij belangrijk. Onze professionals kunnen met u meekijken en ondersteunende adviezen geven bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving, het bieden van een beredeneerd aanbod en het observeren en volgen van de kleuters

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (0-4jr) Dit aanbod geldt ook voor pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook hen kunnen wij helpen door praktische, organisatorische, didactische en pedagogische adviezen te geven 'op de werkvloer'.

Soorten coaching

OnderwijsAdvies heeft algemene coaches en coaches met specifieke aandachtsgebieden. Denk aan SVIB, NLP, timemanagement, Management Drives, wandelcoaching, e-coaching, momentcoaching, etc. Wij zoeken bij ieder coachingstraject de juiste coach waardoor het effect optimaal is!

Werkwijze

In de intake wordt de vraag verkend. Het doel van de coaching wordt genoemd en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal contactmomenten en het type coaching dat aansluit op de vraag. Na het gesprek gaat de coachee aan de slag met de opgedane inzichten door deze toe te passen in de praktijk. Het leren tussen de coachingsbijeenkomsten wordt gestimuleerd. Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie.

Coaches bij OnderwijsAdvies, wie zijn dat?

Klik op de afbeelding om meer te lezen over de kwaliteiten en drijfveren van de coaches!

    Marianne Zandman coach

Annet van Eck - Cissy van Eede -  Frank Coert Helene Labout - Jacqueline Fahrner - Marianne Zandman - Marieke van Bekhoven - Marike Schneider - Martine van den Hoek - Paulien Brouwer Ronald Karsdorp

Delen

Coaching is altijd maatwerk. Neem contact op voor een persoonlijke intake.

Gerelateerde diensten

Coaching aan zij instromers en startende leraren

Word een meesterlijk goede leraar door coaching

Lees meer

Offerte aanvragen