Hoe wandelen de leerlingen de basisschool weer binnen, nu deze weer open is? Wat kun je doen om ieder kind weer een vertrouwde plek in de klas te bieden, op sociaal emotioneel en cognitief gebied?

Ook na de schoolsluiting weer een fijne klas!

 

De basisscholen zijn weer open en de kinderen weer terug in de klas. Heel fijn om weer 'live' contact met de kinderen te hebben, al is het op 1,5 meter afstand en met de nodige 'regels' zoals het werken in groepjes.

Het zal weer even wennen zijn. De leerlingen zijn niet meer gewend om hele dagen in de klas te zitten. Enkele hebben misschien zorgen, over de situatie thuis, over corona, over vriendschappen in de klas of over hun eigen voortgang met taal of rekenen.
Mogelijk heb je zelf vragen over hoe je de lessen weer gaat oppakken. Hoe ga je de leerlingen hun vertrouwde plek in de klas weer teruggeven? Waar staan de leerlingen dit moment qua cognitieve ontwikkeling? Kun je de opgelopen achterstanden inhalen en hoe dan? Wat zijn je doelen op korte en lange termijn, tot de zomervakantie? 

Het is goed om nú alle zeilen bij te zetten en in je leerlingen te investeren, met name in de meest kwetsbare leerlingen. Je wilt uiteindelijk alle leerlingen evenveel kansen geven.
Onderzoek daarom nú waar leerlingen staan, en probeer te achterhalen wat ze nodig hebben op sociaal emotioneel gebied en cognitief gebied.

Ieder kind weer bij de les; ondersteuning op maat

Je wilt dat je leerlingen het tot de zomervakantie fijn hebben in de groep en dat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben! Bepaal wat welke leerling/ de groep nodig heeft en maak daarin keuzes. 
Om je op weg te helpen onderscheiden we 4 aandachtsgebieden.

1. Groepsdynamiek

Kinderen hebben tijdens de lockdown verschillende ervaringen opgedaan. Ze zijn ‘gegroeid’ of vertonen juist teruggetrokken gedrag. De kans is reëel dat de groepsdynamiek is veranderd. Hoe ga je er weer een hechte groep van maken en hoe laat je alle kinderen weer aanhaken? 

Zorg dat kinderen bij terugkeer in de klas zich veilig voelen:

  • Als na verloop van tijd blijkt dat de sfeer in de groep onrustig blijft en de groepsdynamiek verstoord, kan het helpen om te investeren in een training, bijvoorbeeld Groep op de rails, Kanjertraining of de Vreedzame School.
  • Word een gelukkige school! Met de training Gelukskoffer leer je gelukslessen in de klas te geven. Leerlingen leren zichzelf meer waarderen en krijgen meer zelfvertrouwen.

2. Psycho sociale ondersteuning

Zijn er kinderen in de groep die een deukje hebben opgelopen? Wat ga je deze kinderen aanbieden? Denk je dat met extra sociale activiteiten in de groep op te lossen? Of kies je liever voor een individuele benadering? Of is er meer nodig en kun je een kind extra ondersteuning aanbieden via een korte behandeling die valt onder de (vergoede) Basis GGZ?

Zorg dat kinderen goed in hun vel zitten, soms is daarvoor iets extra’s nodig zoals:

  • De gereedschapskist; hierin vind je alles wat je nodig hebt voor een vernieuwd evenwicht in het groepsklimaat.Gereedschapskist
  • Het aanbieden van een sova training als kinderen niet lekker in hun vel zitten. Als ze angstig zijn, sociaal onhandig, heel stil of juist heel druk zijn.
  • Als kinderen toch (nog) een extra zetje nodig hebben in de vorm van een individuele behandeling kan dat via de (vergoede) BasisGGZ.

3. Cognitieve ontwikkeling

Waar zitten de kinderen nu cognitief gezien? Hoe ga je onderzoeken waar ieder kind staat in zijn of haar ontwikkeling? Kun je op basis van de huidige resultaten de kinderen in groep 8 een voldoende beargumenteerd VO advies geven? Ga je kinderen (extra) individueel testen of ga je testen afnemen op groepsniveau? 

OA biedt verschillende testen, individueel of in groepsverband (groep 7/8): (zie ook folder voor groep 8 bij downloads)

  • Een groepstest NIO of NSCCT kun je laten afnemen in de bovenbouw. Zodat je weet wat kinderen nog extra nodig hebben voordat je hen een VO schooladvies geeft. Een NIO toets voor alleen ‘twijfelgevallen’ kan natuurlijk ook.
  • Je kunt een kind individueel laten testen, denk hierbij het afnemen van een AVI leeskaarten toets of het afnemen van een DMT 3 bij potentiële dyslectische kinderen.
  • Andere kinderen hebben wellicht baat bij een intelligentietest of een psychologisch onderzoek in één dag.
  • Als blijkt dat kinderen extra ondersteuning op het gebied van taal, lezen, rekenen kunnen gebruiken kunnen wij deze aanbieden vanuit ons OA leerhuis. Dit gebeurt in kleine groepjes op de school.

4. Doelen bepalen

Welke doelen wil je behalen dit jaar, en welke doelen schuif je door naar volgend jaar? Wat wordt het ‘minimum pakket’ waarmee je dit schooljaar wilt afsluiten?

Kijk op onze website hoe je je reken- en taalonderwijs kunt optimaliseren - ook in groep 1,2 (3) - en de motivatie bij de leerlingen kunt verhogen. Je kunt voor vragen over lees- spellings- en rekenonderwijs altijd gebruikmaken van ons gratis online spreekuur!

OA helpt je er graag bij!

Met bovenstaande vragen zal iedere leraar zich de komende tijd in meer of mindere mate bezighouden. Het gaat er om dat je keuzes maakt in wat je de leerlingen gaat aanbieden en waar je de focus op gaat leggen. Qua leerstof én emotionele ontwikkeling.

Heb je vragen? Wil je een keer sparren over waar je je nu/ tot de zomervakantie het best op kunt focussen? Onze ervaren adviseurs staan met raad en daad voor je klaar en helpen jou en je leerlingen graag dit schooljaar tot een goed einde te brengen. 
Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager of vul een contactformulier in.

* Voor extra ondersteuning van de leerlingen en het ontlasten van de leraar zijn er regelmatig subsidies beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden! 

Delen