Ook onze trainers werken online door. Trainingen en interventies die we normaal tijdens bijvoorbeeld teammiddagen doen, geven we nu online. Via Zoom, Skype, Teams, webinars en alle andere digitale mogelijkheden kunnen trainingen 'gewoon' doorgaan. 

We merken dat scholen behoefte hebben aan ondersteuning. Over online lesgeven, maar ook over andere onderwerpen die al op de agenda stonden. Zo gaan bijvoorbeeld onze LC trainingen in het mbo door, maar ook teambijeenkomsten over hoogbegaafdheid voor een bestuur vinden doorgang via webinar en online bijeenkomsten.

We laten je niet in de steek, we zijn er ook nu voor het beste onderwijs.

Delen