Hoe ga je onderzoeken waar ieder kind staat in zijn of haar cognitieve ontwikkeling? Kun je op basis van de huidige resultaten de kinderen in groep 8 een voldoende beargumenteerd VO advies geven?

Weet jij waar je leerlingen staan op dit moment?

Het afgelopen jaar hebben alle leerlingen veel thuisonderwijs gevolgd. Voor hen is dat niet ideaal, maar als leraar zeker niet. Want je hebt minder contact en mogelijk dus ook minder goed zicht op waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling. Door het afnemen van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteitentest) of de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) krijg je snel inzichtelijk hoe ver jouw leerlingen zijn in hun ontwikkeling.

NSCCT, aansluiten bij wat de leerling nog moet leren

De NSCCT vormt een aanvulling op de resultaten die een school verzamelt om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Met behulp van de NSCCT kun je als leraar nagaan wat elk kind cognitief nodig heeft en daar je instructie bij aansluiten. De NSCCT kan op ieder gewenst moment afgenomen worden in de groepen 4 t/m 8.

NIO, nu ook voor groep 7

De NIO wordt al jaren met succes ingezet om tot een goed onderbouwd schooladvies te komen. Naast de afname in groep 8 kan de NIO nu ook al in groep 7 worden afgenomen in de maanden april, mei en juni/juli. Dus dat biedt flexibele afname momenten en geeft tevens de mogelijkheid om in de periode april-juli groep 7 te zien waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling.

Bepalen onderwijsbehoefte en prioriteiten

OnderwijsAdvies ondersteunt bij de afname en verwerking van de resultaten. Wanneer de scholen weer open gaan, kunnen de NSCCT en/of de NIO afgenomen worden. De resultaten vormen een onderbouwde ondersteuning bij het bepalen van de onderwijsbehoefte en de prioriteit voor de rest van het schooljaar.

Meer informatie

We vertellen je graag meer over hoe de NSCCT en de NIO worden afgenomen, wat er bij komt kijken etc. Neem voor meer informatie of het doen van een aanvraag contact op met de accountmanager van de school of bel 079 329 56 00.

Delen

Informatie aanvragen