Ook op afstand kun je rekenles geven, dat vraagt creativiteit en andere middelen. Hieronder vind je 10 tips!

10 tips voor rekenonderwijs na de meivakantie

Sommige scholen zullen na de meivakantie nog een week afstandsonderwijs verzorgen, op andere scholen zullen de leerlingen gedeeltelijk naar school gaan en gedeeltelijk thuis aan de slag gaan. 

 1. Breng de beginsituatie van de leerlingen in kaart als ze weer op school komen.
  1. Neem niet meteen toetsen af, maar ga met kinderen in gesprek over hetgeen ze thuis wel en niet hebben geleerd, wat ze wel en niet fijn vonden aan het leren thuis en wat ze zouden willen behouden van het afstandsonderwijs.
  2. Organiseer tijdens de rekenles veel activiteiten waarbij je kunt observeren wat de beginsituatie van kinderen is. Laat kinderen bijvoorbeeld sommen of opdrachten op kaartjes sorteren (deze weet ik meteen, deze kan ik met tussenstappen uitrekenen, over deze heb ik uitleg nodig). Of laat kinderen zelf sommen bedenken (en oplossen) bij enkele doelen.
  3. Gebruik de bloktoetsen op een formatieve manier. Zorg ervoor dat kinderen weten dat de activiteit bedoeld is om uit te zoeken hoe de komende rekenlessen er uit moeten zien en niet om een cijfer te geven. Laat kinderen bijvoorbeeld bij elke opdracht door middel van een symbool of een kleur aangeven hoever ze zijn met het betreffende doel (ik heb uitleg nodig, ik kan het een beetje en heb nog oefening nodig, ik kan het vlot en aan een ander uitleggen). Vraag kinderen vervolgens om een rijtje te maken van de opdrachten waarvan ze hebben aangegeven dat ze het een beetje of al vlot kunnen.
  4. Op 14 april heeft OnderwijsAdvies een webinar over formatief toetsen verzorgd. Dit is terug te kijken via deze link.
 2. Denk na over het overbrengen van je rekeninstructie. Stel jezelf de volgende vragen:
  1. Wat wil ik mijn leerlingen leren?
   1. Benoem een duidelijk lesdoel en deel dit met de kinderen en hun ouders (bijvoorbeeld ‘Ik kan optellen over het eerste tiental’).
   2. Benoem de succescriteria (bijvoorbeeld ‘Ik laat het eerste getal heel’, ‘ik splits het tweede getal’, ‘ik vul het eerste getal aan tot 10’ en ‘ik tel de rest bij de 10 op’).
   3. Beperk het aantal doelen. Zie lesopafstand.nl/lesopafstand/inrichten-onderwijs/ voor het prioriteren van lesdoelen.
  2. Hoe kan ik de leerstof overbrengen?
   1. Bij gebruik van powerpoint: breng informatie langzaam in beeld
   2. Bij live instructie: gebruik een (white)bord en doe opgaven langzaam stap voor stap voor
  3. Hoe zorg ik dat ze betrokken blijven?
   1. Laat de leerlingen meeschrijven
   2. Laat ze jouw voorbeeld uitleggen
   3. Gebruik de chatfunctie als wisbordje (geschikt voor korte antwoorden)
   4. Gebruik digitale wisbordjes: https://whiteboard.fi/
  4. Hoe check ik het begrip van de leerlingen?
   1. Stel veel vragen
   2. Las denkpauzes in
   3. Geef willekeurige beurten
   4. Laat enkele kinderen hun antwoord tonen voor de camera of gebruik de chatfunctie
   5. Gebruik ook hier eventueel digitale wisbordjes
 3. Stem het onderwijs op school en het leren thuis op elkaar af. Bedenk per doel wat het beste op school kan gebeuren en wat thuis haalbaar is. Laat kinderen bijvoorbeeld thuis activiteiten doen op de onderste, meest concrete laag van het handelingsmodel. Gebruik hiervoor materiaal dat thuis meestal voorhanden is. Denk bijvoorbeeld aan (lego)blokjes, pastavlinders, rijstkorrels, maar ook aan tubes uit de badkamer voor volume / inhoud en aan pakken uit de voorraadkast voor opdrachten rondom gewicht.
 4. Voor veel kinderen is het fijn om te bewegen tijdens het leren. Denk bijvoorbeeld aan stappen op de getallenlijn, tafels oefenen op de trampoline of door bij elk antwoord een sprongetje in de lucht te maken. Met stoepkrijt kunnen verschillende getallen opgeschreven worden en moeten kinderen naar het juiste antwoord rennen.
 5. Wijs ouders op de mogelijkheid om thuis (reken)spelletjes doen, zoals Regenwormen, 24games en SET!. Probeer hierbij af te stemmen op het betreffende lesdoel. Zie rondjerekenspel.nl voor een beschrijving van diverse spelletjes die het rekenen kunnen versterken.
 6. Verlengde instructie kan ook via Teams of Skype. Dit kan uiteraard aansluitend aan de reguliere instructie, maar leent zich er ook goed voor om op een ander of extra moment ingepland te worden. Als de kinderen weer naar school gaan zou extra instructie of verlengde instructie verzorgd kunnen worden op de dag dat de kinderen thuis zijn door leerkrachten die thuis blijven werken vanwege lichte gezondheidsklachten of chronische aandoeningen.
 7. Houd de balans tussen de fasen uit het hoofdlijnenmodel in de gaten, te weten begripsvorming, strategieontwikkeling, automatiseren / memoriseren en toepassen. In de fase ‘begripsvorming’ is het van belang gebruik te maken van de verschillende handelingsniveaus van het handelingsmodel (zie ook tip 3). Zorg bij de fase ‘strategieontwikkeling’ dat je gebruik kunt maken van modellen, zoals een kralenketting, getallenlijn, verhoudingstabel, blokje of geld, die de betreffende strategie goed ondersteunen. Ook structuurbladen kunnen ingezet worden, die helpen de juiste stapjes te zetten. Voor het ‘automatiseren / memoriseren’ kan gebruik gemaakt worden van de drempelspellen (zie tip 5) of van oefensoftware. Op de eerder genoemde site van rekenvaardig.nl vind je veel spelmateriaal in bordspelvorm. Ook staan er rekenmysteries op over allerlei onderwerpen, die een uitdagender karakter hebben. Er zijn geringe kosten aan verbonden, maar een bordspel is wellicht ook een leuke vorm om thuis te oefenen voor de ouders.
 8. Maak gebruik van uitlegfilmpjes. Zie bijvoorbeeld sommenfabriek.nl. Check wel eerst of het filmpje aansluit bij de strategie die je onderwijst en bij de verwerkingsstof. Als je via Teams werkt kan je bijvoorbeeld een stukje film laten zien en het dan stopzetten. De filmpjes van WIG 5 (met Arie) zijn zeer recent op YouTube gezet. Ook voor WIG-4, Pluspunt-3 en Pluspunt-4 zijn filmpjes beschikbaar. De filmpjes van Malmberg zijn te vinden via actueel.malmberg.nl/mijn-malmberg-afstandsonderwijs-po (doorklikken op rekenen, gewenste methode en groep). 
 9. Telefonisch spreekuur: mocht het je als school niet goed lukken om (digitale) rekeninstructies te geven, dan kun je gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur
 10. Extra hulp is mogelijk via onze ervaren RT-ers. Het is momenteel niet gemakkelijk om leerlingen die meer moeite hebben met rekenen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Onze Remedial Teachers van oA Leerhuis kunnen je helpen door het geven van digitale lessen via Skype. Voor vragen over deze leerlingen kan ook het telefonisch spreekuur gebruikt worden.

Delen

IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Gerelateerde diensten

Hoe nu onderwijs geven aan leerlingen met rekenproblemen? - Corona

Leerlingen digitaal lesgeven in rekenen, fase groen, geel en oranje, hoe doe je dat?

Lees meer
Gratis online spreekuur

Maak gebruik van ons online spreekuur voor vragen over afstandsonderwijs!

Lees meer
Online RT voor lezen en spellen op ondersteuningsniveau 3

Hulp nodig bij het online lesgeven aan leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen? Onze RT-er…

Lees meer

Informatie aanvragen