Hoe zorgen we voor het beste onderwijs op afstand? Ook op afstand kan je les geven, dat vraagt creativiteit en andere middelen. Hieronder vind je 10 tips!

 1. Maak contact met je leerlingen. Dit betekent dat de groep niet te groot moet zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je in subgroepen uiteen kan gaan.
  Teams heeft deze mogelijkheid. Als leraar kan je bij de subgroepjes die aan het werk zijn ‘langs gaan’. Opstarten met iedereen kan, maar werk ook in kleine groepjes, zodat er echt contact is. Denk daarbij ook aan 1 op 1 contact of groepjes met 2 leerlingen maximaal. Wissel de samenstelling van de groepjes zo nu en dan. 
 2. Zorg voor een duidelijk dagprogramma/ een heldere structuur. Dan weten de leerlingen en de ouders waar ze aan toe zijn die dag. Zorg voor een afwisselende dag met instructie(video’s), werktijd, gesprekjes en groepjes en individueel. 
 3. Instructie moet kort en bondig zijn. Zie dit als een kans. Vaak zijn we te wollig en te lang instructie aan het geven. Een video mag maximaal 4 minuten duren, anders haken je leerlingen af. Zorg dus voor korte en strakke instructiefilmpjes.
  Een handig programma is bijvoorbeeld Loom.com (gratis). Je kan de filmpjes zo vaak overdoen tot ze perfect zijn en dan de link versturen naar de leerlingen via teams, mail, Magister etc. De filmpjes staan dus online. 
 4. Tijdens een digitale les doe je minder dan tijdens een gewone les. De techniek laat ons soms in de steek, je bent er nog niet helemaal aan gewend etc. Het is niet erg, maar we vinden het  belangrijk je dit te realiseren. De start van de les moet intensiever als je online werkt, anders raak je je leerlingen al ‘kwijt’ voordat je begonnen bent. 
 5. Zorg dat er een plek is waar werk staat, werkbladen. Google classroom werkt goed. Via Teams kan het ook. Zorg dat er werk klaar staat en laat leerlingen het gemaakte werk uploaden. 
 6. Bespreek het leerdoel. Wanneer voor de leerlingen duidelijk is wat ze gaan leren, vergroot dat de focus. Dus bespreek het doel van de les duidelijk (wat gaan de leerlingen leren deze les) en verken dit met elkaar. 
 7. Zorg dat alle leerlingen hun camera’s aan hebben staan, dan kan je het gezicht zien. Je wil zien, net als in de klas, hoe de leerlingen er bij zitten en of ze actief aan de slag zijn. 
 8. Werk ook online met coöperatieve werkvormen om informatie te verwerken. Laat leerlingen bijvoorbeeld in tweetallen werken. Voer gesprekjes met 2 of 3 leerlingen tegelijk en werk zo met Tweepraat of een Gesprek op tijd. Coöperatief leren biedt ook mogelijkheden om dingen te verwerken, dus bijvoorbeeld in tweetallen. Via de chatfunctie kun je een Tafelrondje met tweetallen doen; laat ze om de beurt een woord of zin schrijven of laat leerlingen zo samen werken aan een lijstje. 
  Een andere mogelijkheid is om leerlingen een gezamenlijk document laten aanmaken per groepje/ tweetal in Google docs of Microsoft Onedrive.
 9. Doe spelletjes tussendoor om te leren. Zo wissel je het programma af en houd je de leerlingen betrokken en bij de les. Denk aan bijvoorbeeld 30 seconds of verboden woord. Ook wie of wat ben ik kan bij alle vakken gebruikt worden (Ik ben een laserstraal vraagt aan de leerling de kenmerken van een laserstraal uit te leggen en Alexander de Grote doet een beroep om de geschiedkundige kennis van een leerling). Via chat kunnen klasgenoten hun antwoorden en of vragen stellen. 
 10. Gebruik alle apps die je normaal ook gebruikt in je lessen. Zoals Kahoot, Powerpoint etc. Een leuke app is Padlet, hier kan je bijvoorbeeld een tijdlijn laten maken door leerlingen. Bekijk voorbeelden onderin deze site.

Heb je vragen?

Heb je hulp nodig of wil je even sparren over wat beter kan? We staan voor je klaar. Neem contact op met je accountmanager of vul hieronder het formulier in. 

Delen

IMG 9119 Frank Coert Zoetermeer
Frank Coert
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer / Gouda

Informatie aanvragen