Een podcast.

Luister de podcast van een leraar. Voer een gesprek met elkaar over welke plek heeft kleuteronderwijs/ de onderbouw bij jullie op school? Wat is het belang van de onderbouw in deze onderwijsvernieuwing. Noteer de belangrijkste drie punten in het logboek.

Podcast

Delen