Bekijk het filmpje

Bekijk het filmpje en bespreek in drietallen wat je gezien hebt. Schrijf wat je het meeste is bijgebleven op een geeltje. Plak de geeltjes in het logboek.

Filmpje

Delen