Wat houden we vast, en wat niet?

Bekijk het filmpje

Bepaal nu met elkaar :

  • Wat bewaren jullie?
  • Waar willen jullie nog eens naar kijken? 
  • En wat doen jullie weg?

•Vergaderingen• Rapporten• Werkgroepjes• Oudergesprekken• Methodes• Nakijken• Toetsen• Sinterklaas• Buitenschoolse activiteiten• Jaarstofklassen systeem• Overblijf• Continuerooster• Mt• 1 leerkracht voor de groep• Rt rooster• Groepsplannen• Vakdocenten• Geïntegreerd aanbod wereldoriëntatie• Kindgesprekken• Doelen zichtbaar maken• Instructiegroepen• Weektaken• Formatief assessment• Blokplanningen• Portfolio’s• Praktijklessen• Ikc• 10-14 onderwijs

 

Delen