Als je meer weet over een onderwerp, groeit je inzicht.

Voeg allemaal een relevant artikel of boek toe aan de boekenplank. 

  • Kies een artikel of boek dat je gaat lezen voor de volgende bijeenkomst. 
  • Richt een gezamenlijke padlet in waarin je iets weergeeft over het boek/artikel dat jij gelezen hebt.

Delen