Een podcast.

Luister de podcast van een leraar.

Voer een gesprek met elkaar over welke plek
heeft kleuteronderwijs/ de onderbouw bij jullie op school? Wat is het belang van de onderbouw in deze onderwijsvernieuwing. Noteer de belangrijkste drie punten in het logboek.

Beluister de Podcast

Delen