Woorden op het whiteboard

Op het whiteboard staan de volgende woorden:

Ze hebben te maken met kwaliteitszorg in relatie tot eigenaarschap. Wat is die relatie? Hoe zouden jullie invulling geven aan deze begrippen op school? Hoe slaat dit op jullie IB-er en kwaliteitszorg?

Je kunt de hulpbron gebruiken: De verschuivende rol van de IB-er.

Delen