De kwaliteit van het onderwijs is de onderlegger voor het succes van je school.

Kwaliteitszorg in het onderwijs

Elke school wil goed onderwijs aanbieden aan alle leerlingen. Maar wat is goed onderwijs? En hoe weet je dat het onderwijs goed is én nog wat beter kan? OnderwijsAdvies is dé partner voor alle vragen die leiden tot kwaliteit voor / in het onderwijs.

Zes thema's rond kwaliteit

Kwaliteitszorg hebben wij onderverdeeld in 6 thema's die belangrijk zijn voor de kwaliteit van uw onderwijs.

  1. Zicht op ontwikkeling
  2. Zelfevaluatie, data-analyse en audit
  3. Professionele cultuur
  4. Didactisch handelen
  5. Persoonlijk leiderschap
  6. Schoolplan

We werken met de in inspectiekaders in ons achterhoofd aan de onderwerpen waar jouw school behoefte aan heeft.

Delen

We gaan graag in gesprek hoe we samen de onderwijskwaliteit bij jou op school kunnen verhogen.

Lerenzichtbaarmakenrenskehoogendoorn1
Renske Hoogendoorn
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Van zwakke school naar basistoezicht

Snel weer zaken op orde en terug naar het basisarrangement

Lees meer

Offerte aanvragen