Wanneer je veerkrachtig bent, dan ben je in staat om tot andere oplossingen te komen en samen te werken. Hoe veerkrachtig ben jij?

Veerkrachtige teams

Het onderwijs heeft tijdens de lock-down laten zien dat het in korte tijd krachtige stappen kan nemen. Schoolteams hebben laten zien dat het thuisonderwijs binnen afzienbare tijd was opgetuigd. Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, innovatief zijn en betrokkenheid tonen. Het zijn de sleutelwoorden in deze periode. Het onderwijsveld heeft aangetoond veerkrachtig te zijn in onrustige tijden.

Wanneer je veerkrachtig bent, dan ben je in staat om tot andere oplossingen te komen en samen te werken. Je kunt je beter aanpassen aan veranderende omstandigheden. Op dit moment leven we in een tijd waarin veel van ons gevraagd wordt. Het coronavirus is nog onder ons en zal dat voorlopig nog zijn. Dit vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van ons allen: Wat vandaag ‘normaal’ is, kan morgen weer anders zijn.

Steeds meer zien we dat deze coronatijd veel met de veerkracht van mensen doet. Sommige mensen herstellen snel van de inspanning die de lock-down vroeg. Anderen hebben meer nodig om de afgelopen periode een plek te geven. Met name de nog steeds voortdurende onzekerheid van deze tijd en het nog niet hebben van een stip op de horizon. Het geeft onrust, onzekerheid en hierdoor stress bij een groot deel van de mensen. Dit geeft zorgen voor de toekomst. Neem daarbij de al gespannen arbeidsmarkt in het onderwijs waarin de druk alleen maar groter wordt.  

Inzichtelijk maken van veerkracht en groei ter bevordering werkgeluk

Vanuit onze kennis over het werken in het onderwijs en de ontwikkeling van mensen en teams, willen wij bijdragen aan de mentale gezondheid van de mensen in het onderwijs. Dit doen wij door gebruik te maken van de vragenlijst ‘Veerkracht en groei’ van L&D Support. Dit model meet de mate van veerkracht aan de hand van een combinatie van factoren als: persoonlijke stressbronnen, regie over het eigen leven, mate van spanning/stress en energieverdeling. De uitkomsten worden individueel besproken en bieden handvatten voor eventuele verdere begeleiding wanneer dit nodig is. Naast de individuele overzichten kan een overall overzicht geleverd worden op teamniveau. Het grote doel hierin is en blijft het bevorderen van werkgeluk.

Interesse?

Wil je aan de slag met de veerkracht en het werkgeluk van jouw medewerkers/team? Wil je scherp hebben waar jouw medewerker/team bij gebaat is? Vul het contactformulier in.

Delen

Offerte aanvragen