Als de inspectie langs is geweest en de school als zwak heeft beoordeeld of een lange lijst met aanbevelingen heeft gegeven, is het zaak zo snel mogelijk weer orde op zaken te stellen.

Van zwakke school naar basistoezicht

Onze adviseurs hebben een groot aantal scholen geholpen om snel weer terug te keren naar het normale basisarrangement van de inspectie.

We kijken daarbij naar de aanbevelingen en zwakke punten, maar zorgen ook dat de school duurzaam verbetert en het team met elkaar de nieuwe koers oppikt. Vaak is de veranderbereidheid groot op het moment dat er een zwak rapport ligt. Er is immers sprake van urgentie, maar ook dan is het van belang om de weg naar de toekomst goed te borgen en met elkaar af te leggen.

Wij begeleiden, jullie doen de stappen.

Onze adviseurs kunnen dit traject begeleiden, jullie leggen de weg met het team af. Benieuwd hoe we dat doen, neem contact met ons op of vraag één van de scholen die we begeleid hebben, hoe zij het traject ervaren hebben. Bij de downloads vind je een voorbeeld, maar als je ons belt, geven we je graag meer namen van directeuren.

 

Delen

Het gaat altijd om een maatwerktraject

Lerenzichtbaarmakenrenskehoogendoorn1
Renske Hoogendoorn
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen