Gedeelde verantwoordelijkheid voor leren

Het team, het belangrijkste goed

Scholen met met een gemiddeld lerarencorps, maar met een open, professionele leercultuur presteren beter dan scholen met hoog opgeleide, ervaren leraren zonder samenwerkingscultuur.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor leren

Onderzoek van onder andere Carrie Leana (2011) heeft aangetoond dat alleen investeren in de kennis en vaardigheden van de individuele leraren niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering leidt. Scholen met hoog opgeleide, ervaren leraren, maar zonder samenwerkingscultuur presteren minder dan scholen met een gemiddeld lerarencorps, maar met een open, professionele leercultuur.

Wat is professional Capital

Michael Fullan en Andy Hargreaves betogen in hun boek Professional Capital (2012) dat een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs alleen gerealiseerd kan worden door te investeren in de drie pijlers van Professional Capital:

  • Human Capital (kennis, vaardigheden, specialismen, ervaringen van de individuele teamleden)
  • Social Capital (kwaliteit en frequentie van de interactie en samenwerking tussen leraren)
  • Decision Capital (de mate waarin leraren in staat zijn om zelfstandig de juiste beslissingen te nemen in complexe situaties)

Aan de slag met human capital

OnderwijsAdvies begeleidt scholen bij het implementeren van een geïntegreerde aanpak voor kwaliteitsverbetering. In deze aanpak is zowel ruimte voor professionalisering van de individuele leraren en het team als voor de ontwikkeling van een duurzame professionele leerstructuur en -cultuur.

Teacher Leaders spelen hierbij een cruciale rol. Teacher Leaders zijn excellente, ervaren leraren die de motivatie en de ambitie hebben om zich in te zetten voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Goed opgeleide en gepositioneerde Teacher Leaders kunnen ervoor zorgen dat er naast aandacht voor Human Capital ook structureel aandacht is voor het Social en het Decision Capital van het team.

Meer info

Klik op de download voor een uitgebreidere tekst over Professional Capital. Hierin worden onder meer de 3 pijlers (Human, Social en Decision Capital) toegelicht. Neem contact op met onderwijsadviseur Ilse Marks om de mogelijkheden bij jou op school te bespreken.

 

Delen

We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken bij jou op school.

Img 9902 Ilse Marks Gouda
Ilse Marks
  • Accountmanager
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen