Op zoek naar vervanging en/of ondersteuning van uw IB-er? Wij hebben ervaren interim Intern Begeleiders, die op veel fronten kunnen worden ingezet.

Interim IB-er

Of het nu gaat om tijdelijke waarneming, het analyseren van en adviseren over de leerlingondersteuning/zorgstructuur of het doorvoeren van een (ingrijpende) verandering in de (leerlingondersteuning/zorg)cultuur, bij ons is dat in goede handen.

Operationeel, tactisch of strategisch?

Operationeel: Je zoekt een IB-er die tijdelijk inspringt bijvoorbeeld in verband met afwezigheid door zwangerschapsverlof of ziekte. De focus van onze IB-er zal liggen op dagelijkse taken, waarnemen en participeren in het team. De IB-er houdt zich met name bezig met werkzaamheden leerlinggericht.

Tactisch: Je zoekt een IB-er die kan signaleren, analyseren en adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstuctuur en klassenmanagement. De interim IB-er kan vervangend, maar ook aanvullend werken t.o.v. uw eigen IB-er. Je hebt aan de interim IB-er als directeur een critical friend die (met jou) checkt of de zorg/leerlingondersteuningstructuur klopt en zo nodig de passende stappen onderneemt. De IB-er houdt zich met name bezig met werkzaamheden gericht op de school.

Strategisch: Je hebt tijdelijk geen IB-er of je twijfelt over het functioneren van de eigen IB-er. Als partner van de directeur, zal onze interim IB-er je (zo nodig) confronteren met mogelijke tekortkomingen. De interim IB-er kan blootleggen waar de school handelingsverlegen is, een verbeterplan maken en als procesbegeleider van (zorg/leerlingondersteuning)verandering fungeren. Doel is om een verbetertraject door te voeren en zo een professionele cultuur neer te zetten. De IB-er werkt houdt zich met name bezig met werkzaamheden gericht op het systeem.

Ervaring die past

Wat voor IB-er je ook zoekt, wij hebben advsieurs met ervaring als interim IB-er, die voldoen aan de beroepsstandaard IB en bovendien kennis hebben van Systemisch Transitie Management, Leren zichtbaar maken en OHGW werken.

Onze interim IB-ers kunnen ook als coach optreden voor de huidige IB-er en/of directeur. Een aantal heeft ruime ervaring op het gebied van verandermanagement en is in te zetten bij zwaardere, strategische trajecten.

Aan de slag

Wil je snel een interim IB-er? Neem dan contact op met ons. Wij onderzoeken welke interim IB-er het beste past bij de situatie en leveren op korte termijn een passende oplossing.

 

Delen

We gaan graag het gesprek aan over een interimtraject.

Diane Van Tuijl 600X600
Diane van Tuijl
  • Onderwijsadviseur

Offerte aanvragen