Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. Je kunt de leerrendementen gebruiken bij het formuleren van doelen voor de individuele leerlingen maar ook voor doelen op groeps- of schoolniveau.

Het leerrendementenoverzicht geeft de gemiddelde groei van de leerling weer

Vanwege het verschijnen van nieuwe Citotoetsen publiceert OnderwijsAdvies elk jaar, in januari, het leerrendementenoverzicht (ook wel vaardigheidsscores genoemd). Op het leerrendementenoverzicht is de gemiddelde groei van het kind én van de groep zichtbaar. De cijfers in het leerrendementenoverzicht geven jou in één opslag een beeld of de leerlingen een gemiddelde groei doormaken of dat leerlingen onder – of boven – de gemiddelde groei presteren!

Van kwantiteit naar kwaliteit met de vaardigheidsscores

Als de groei van leerlingen tegenvalt is het belangrijk te kijken naar jouw eigen handelen en naar de leerling. "Heb ik als leraar de juiste handelingen gedaan? Hoe leert het kind? Welke onderdelen van de leerstof beheerst het kind wel en waar heeft het nog moeite mee? Wat heeft in de afgelopen periode goed gewerkt voor de leerling en wat niet? Heeft het kind andere instructie nodig, of intensiever?"

Kortom, hoe bereik je in de komende periode de gewenste groei? Het is belangrijk de gestelde doelen goed te omschrijven en de wijze waarop, bijvoorbeeld in een groepsplan.

Analyse op individueel, maar ook op subgroep- en groepsniveau

Het leerrendementenoverzicht geeft inzicht in de gemiddelde groei van individuele leerlingen (grijs) en op groepsniveau (rood). Ook kun je de groei van de subgroepen bekijken. Als er veel leerlingen van niveau 5 naar 4 zijn gegaan, maar tegelijkertijd ook meerdere leerlingen van niveau 2 naar 3, kun je je afvragen of de aandacht voor de zwakkere leerlingen ten koste is gegaan van de aandacht voor de middengroep. Zo verbind je de cijfers direct met de aanpak in de klas.

De nieuwste leerrendementenoverzichten! 

Download de leerrendementenoverzichten van januari 2020: versie A t/m E en versie I t/m V.

Hulp gewenst?

OnderwijsAdvies kan je helpen de handige overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen en de juiste vragen te stellen bij het interpreteren van de cijfers. Wij kunnen ook breder kijken naar de activiteiten op jouw school. 

 

Delen

Wat is goed onderwijs?

De kwaliteit van het onderwijs is de onderlegger voor het succes van je school. Maar wat is goed onderwijs? En hoe weet je dat het onderwijs goed is én nog wat beter kan? Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs.

Wat is goed onderwijs?

Nieuwsbrief

Wil je blijvend geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het onderwijs en het aanbod van OnderwijsAdvies? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Janwillem3
Janwillem van Ipenburg
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

Offerte aanvragen