SOLO is een model of taxonomie die het leren beschrijft. SOLO staat voor Structure of the Observed Learning Outcome (door Biggs and Collis). De kracht van deze taxonomie is de eenvoud.

Input voor leren en lesgeven verzamelen met SOLO taxonomie

Om de implementatie van Leren zichtbaar maken-strategieën in de hele school te ondersteunen, zijn de ‘kernmodules’ ontwikkeld. Ze kunnen de start van, een vervolg op of een verdieping van het Visible Learning Plus-programma zijn. En ze zijn ook los te volgen. Deze training SOLO maakt deel uit van de kernmodules.

Waarom SOLO?

Er zijn veel manieren om informatie te verzamelen over wat leerlingen al weten en kunnen. Eén manier is toetsen. Als je de groei van je leerlingen wilt meten door effectgroottes te berekenen, dan heb je betrouwbare toetsen nodig. In deze training helpen we je met het ontwikkelen van toetsen die je vooraf en achteraf kunt afnemen. We gebruiken SOLO Taxomony daarbij als raamwerk.

Opbouw en duur kernmodule SOLO

De kernmodule bestaat uit 2 halve dagen of 1 dag. De indeling is als volgt:

Deel 1:

 • Inleiding over de structuur en terminologie bij SOLO
 • Verkennen van modellen die SOLO ondersteunen
 • Oefenen in het toepassen van de SOLO taxonomie op eigen lesmateriaal. Deze oefeningen worden afgestemd op de vak-inhouden, materialen en wensen van de deelnemers.
 • Bespreken praktijkopdracht (SOLO toepassen in eigen lespraktijk)

Deel 2:

 • Presentaties van de resultaten van de praktijkopdrachten
 • Feedback op de praktijkopdracht
 • Welke werkvormen ondersteunen de overgang van oppervlakkig naar diep leren
 • Het belang van de ontwikkeling van gezamenlijke leertaal.

Deelnemers na de kernmodule SOLO

 • Kennen de opbouw, structuur en terminologie van SOLO-taxonomie
 • Zijn in staat om SOLO in hun lessen, projecten, toetsen toe te passen
 • Hebben ervaringen met SOLO uitgewisseld

Webinar SOLO

In 2019 vond een webinar plaats over SOLO taxonomie. Kijk deze hier terug!

Delen

Vraag naar de mogelijkheden om deze kernmodule als team te volgen of kijk bij opleidingen wanneer deze training gepland staat

Webinar SOLO taxonomie

In 2019 vond een webinar plaats over SOLO taxonomie. Heb je het webinar gemist? Kijk het terug!

Webinar SOLO taxonomie
Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Feedback die leren zichtbaar maakt

Deze training richt zich op effectieve feedback, wat is het en hoe bereik je de maximale impact door…

Lees meer

Offerte aanvragen