Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria).

Doelen succescriteria

Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria). Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven om keuzes te maken draagt bij aan hogere resultaten.

Hogere resultaten met doelen en succescriteria

Dit heeft 2 oorzaken:

  1. Je kunt als leraar scherper lesgeven. Op basis van het gesprek over het leerdoel en de succescriteria leg je de juiste accenten in je instructie en de activiteit. Daarnaast is het eenvoudiger om effectieve feedback te geven;
  2. De leerlingen weten beter wat ze leren en worden meer betrokken bij het leerproces.
    Helaas geven de methodes ons nog niet leerdoelen die we direct kunnen gebruiken. Ze zijn vaak te lang en daarnaast ontbreken de succescriteria vaak. Wanneer je deze kan herformuleren, kom je effectief in gesprek met leerlingen.

We leren je

  • Leerdoelstellingen formuleren (weten, kunnen, begrijpen)
  • Kinderen beter motiveren om gecommuniceerde leerdoelstellingen zich eigen te maken
    Leerdoelstellingen uitsplitsen in succescriteria
  • Leerlingen gerichter feedback op leerdoelstellingen geven
  • Keuzes maken in de instructie, activiteit en feedback op basis van de leerdoelstellingen en criteria

De training is geschikt voor leraren die zich willen verdiepen in OHGW, die een hanteerbaar instructiemodel zoeken of zich in het huidige EDI model willen verdiepen

Omvang training:

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van ca. 3 uur + een praktijkopdracht.

We willen graag betrokken leerlingen. Hoe transparanter we zijn in onze leerdoelstellingen, des te meer onze leerlingen betrokken zijn!

Meer informatie? Neem contact op met Bernice Keerveld.

Delen

We geven deze training graag voor een heel team of voor een academie. Informeer naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen