Als een van de grootste oorzaken van werkdruk benoemen leraren het schrijven van groepsplannen. ‘Het moet van de inspectie’, ‘het is niet meer dan een papieren tijger’, zijn enkele opmerkingen die leraren maken als het gaat om het groepsplan.

Kun je plan- en doelmatig werken zonder groepsplan?

Leraren ervaren onvoldoende de meerwaarde van het schrijven van groepsplannen. Tegelijkertijd is de planmatige en doelgerichte manier van werken, die met opbrengst- en handelingsgericht wordt beoogd, zeker een meerwaarde als het gaat om het geven van kwalitatief goed onderwijs.
Het schrijven van groepsplannen is echter verworden tot doel op zich terwijl het bedoeld is als middel om deze manier van werken systematisch vorm te geven op school.

Voorwaarde om het anders te doen is het overeind houden van een aantal basisprincipes die ten grondslag liggen aan het OHGW denken en handelen: te weten goed, planmatig en doelgericht onderwijs.

Blokplanning in plaats van groepsplan

Goed onderwijs vraagt aan de school om ‘zicht op ontwikkeling’ van de leerlingen. Scholen moeten daartoe hun leerlingen, opbrengsten en doelen kennen en deze ‘inzichten’ kunnen vertalen in een praktische werkwijze, zoals de blokplanning of blokvoorbereiding.

Scholingstraject Planmatig werken zonder groepsplan.. het kan!

In het scholings- en begeleidingstraject Planmatig werken zonder groepsplan… het kan! werkt de school aan de verandering van groepsplan naar blokvoorbereiding. Tijdens dit traject gaat u met het team werken aan:

  • Zicht op ontwikkeling
    Het moet helder zijn hoe we het kennen van de leerlingen waarborgen, optimaal gebruikmaken van de opbrengsten van het onderwijs en het overzicht op de doelen scherp hebben.
  • Evalueren
    Systematisch evalueren is essentieel en geeft richting aan hoe we verder willen en moeten gaan. Het plannen gebeurt niet in de vorm van een groepsplan maar praktisch en beknopt, zoveel mogelijk met behulp van de middelen, die de school en de leraren nu al gebruiken.
  • Eigenaarschap van leraren
    In plaats van het groepsplan te hanteren als vast format, wordt het lerarenteam binnen de geschetste minimumcriteria zelf eigenaar van de notatiewijze. Met elkaar, leren en ervaren ze wat werkt.

Na de training handelen leraren bewust; zij zijn meer eigenaar van het leerproces. Leerlingen krijgen meer onderwijs op maat en ontwikkelen zich hierdoor zo optimaal mogelijk. Lees meer over de training in de folder (bij downloads).

Delen

IMG 0340 Martine Van Den Hoek Zoetermeer
Martine van den Hoek
  • GZ-psycholoog
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Werken aan kwaliteit

Wat is goed onderwijs? En hoe weet je of het onderwijs goed is én nog wat beter kan? Elke school wil…

Lees meer

Offerte aanvragen