Elke school en elke leraar heeft met ouders te maken. Het mooiste is als deze ouders positief in raad en daad betrokken zijn bij de school. Dat heeft een goede invloed op schoolprestaties en welbevinden van het kind. Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid vergroten?

Hoe betrokken zijn de ouders van jouw school?

Het is wetenschappelijk bewezen dat ouderbetrokkenheid significant verschil maakt met betrekking tot de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Ouders wiens kinderen betrokken zijn, doen het beter op school, zowel wat betreft leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid.

Het belang van betrokken ouders wordt steeds groter

Investeert jouw school veel in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties met ouders? Ondanks dat scholen het belang ouderbetrokkenheid inzien, is het vaak lastig om ouderbetrokkenheid goed van de grond te krijgen.

Hoe zorg je dat communicatie met ouders constructief en oplossingsgericht verloopt? Hoe kun je de wederzijdse betrokkenheid vergroten en wat kan jij hierin betekenen voor je school?

Heb je vragen over ouderbetrokkenheid? Neem contact op met 1801 via het formulier.

Delen

Offerte aanvragen