Bij Coöperatief leren staat interactie en het werken met structuren centraal. Leerlingen praten, werken samen en bewegen in het teken van de leerstof. Het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar. 

Lessen effectiever maken door coöperatief leren

Bij Coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen (sterkere en zwakkere) leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door Coöperatieve werkvormen, zoals Genummerde Koppen Bij Elkaar, TafelRondje, Mix en Ruil, waarbij leerlingen in heterogene tweetallen of groepjes werken. 
Door het gevarieerde aanbod aan werkvormen kan een leraar goed aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van de leerlingen. De leertijd wordt verhoogd, er is meer interactie over de leerstof en leerlingen leren naar elkaar te luisteren en taken te verdelen.

Betrokkenheid leerlingen

Zowel John Hattie als Robert Marzano toonden het effect aan van deze coöperatieve manier van werken; die creëert betrokkenheid bij leerlingen en heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie. 
Het stimuleert leren en brengt een veilig klimaat in de groep en in de school. Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen ook als plezierig en afwisselend. 

Krachtige tools voor leraren - ook geschikt voor online lesgeven!

Coöperatief leren geeft leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de coöperatieve werkvormen op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling. 
Je kunt coöperatief leren ook heel goed inzetten voor online lesgeven!

De 4 geheimen van Coöperatief leren

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) zit in:

 • Gelijke Deelname
  Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.
 • Individuele Aanspreekbaarheid
  Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
 • Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
  Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 • Simultane Actie
  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.

Als je alle 4 de principes terugziet, weet je dat er sprake is van leren. Deze principes gebruik je bij het voorbereiden van een les, als reflectiemiddel of bij een lesobservatie.

Lees ook het artikel: 'Met Coöperatief Leren komen alle kinderen aan bod' (interview met basisschool De Buut in Zoetermeer uit oA Magazine april 2018)

Een training Coöperatief Leren organiseren op je school?  

We bieden je verschillende trainingen en instapniveaus aan. Coöperatief leren kun je toepassen in Primair en Voortgezet Onderwijs. 

Delen