Voor gefundeerd schooladvies!

Het Schoolkeuze-onderzoek voor gefundeerd schooladvies!

Het schoolkeuzeonderzoek is een onderzoeksprocedure om in groep 7 en begin groep 8 systematisch gegevens te verzamelen over sociaal-emotionele aspecten en de capaciteiten van de leerlingen. Met deze informatie en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan een gefundeerd schooladvies worden gegeven aan de leerling.

Capaciteiten in beeld met NIO en SVL

Met de NIO toets worden de capaciteiten van de leerlingen in kaart gebracht. Het gaat om aspecten als inzicht, logisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast kan met behulp van de SVL informatie worden verzameld over de sociaal-emotionele aspecten van de leerling (motivatie, welbevinden en zelfconcept).

Het onderzoek vindt groepsgewijs op school plaats en wordt deels door de eigen leraar (SVL) en deels door een medewerker van OnderwijsAdvies (NIO) op school uitgevoerd.

Wat levert het schoolkeuze-onderzoek op?

Het Schoolkeuze-onderzoek wordt ingezet om een gedegen advies te kunnen geven voor het vervolgonderwijs na groep 8. De verzamelde informatie vormt een aanvulling op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school.

Delen

IMG 9181Mirjam De Vreeze Westgeest Zoetermeer
Mirjam de Vreeze-Westgeest
  • Orthopedagoog generalist
Zoetermeer
Martine Vd Boogaard
Martine van den Boogaard
  • NVO Orthopedagoog
  • Dyslexiebehandelaar
Zoetermeer

Offerte aanvragen