In aanvulling op de zorg die vanuit de school wordt gegeven, biedt het oA Leerhuis mogelijkheden voor hulp aan leerlingen die meer aandacht en oefening nodig hebben bij het leren of het ‘leren leren’. Het oA Leerhuis is een praktijk voor remedial teaching die deze extra ondersteuning biedt.

Remedial teaching bij OnderwijsAdvies

Het oA Leerhuis maakt deel uit van OnderwijsAdvies. Hierdoor heeft het oA Leerhuis nauwe contacten met scholen in de regio en behoort samenwerking met de basisschool van het kind tot de mogelijkheden. Het oA Leerhuis biedt, waar mogelijk, onder schooltijd en schoolnabij extra hulp/ bijles aan.

Remedial teaching helpt

Kinderen met een leerprobleem hebben baat bij remedial teaching. Je kunt bij een leerprobleem denken aan lees-/schrijfproblemen (onder andere dyslexie) of rekenproblemen (zoals dyscalculie). Soms is de oorzaak van het leerprobleem niet direct duidelijk. Ook dan kan remedial teaching uitkomst bieden. Daarnaast kunnen wij het kind helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om ‘te leren’ leren.

Meer informatie over het OA Leerhuis?

Neem contact op met één van de coördinatoren:

  • Regio Midden (Alphen/Gouda): Christine van Ommen
  • Regio Zuid: Mirjam de Vreeze
  • Regio Leiden: Saron Langejan
  • Regio Noord: Marike Schneider

logo Leerhuis

Delen

informeer naar de mogelijkheden van Remedial Teaching bij OnderwijsAdvies

Saron Langejan Fotocv Klein (002)
Saron Langejan
  • Orthopedagoog
Leiden / Zoetermeer