Het is momenteel niet gemakkelijk om leerlingen die meer moeite hebben met lezen, spelling of rekenen, de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Onze Remedial Teachers kunnen je helpen met het geven van digitale lessen !

Kun je hulp gebruiken bij het digitaal lesgeven aan leerlingen op ondersteuningsniveau 3 (lezen en spellen) of in fase geel, oranje of rood (rekenen)? Onze remedial teachers van het OA Leerhuis zijn ervaren in het (online) begeleiden van leerlingen die extra hulp goed kunnen gebruiken. Lees hoe zij met 10 Skype sessies de leerling extra ondersteuning kunnen bieden.

Onze werkwijze

Een remedial teacher van het oA Leerhuis maakt een plan en ondersteunt de leerlingen via Skype. Dat kan individueel, maar kan ook plaatsvinden met 2-3 leerlingen tegelijk, als de leerlingen dezelfde behoeften hebben, en dit thuis uitvoerbaar is. De leerlingen moeten immers op dezelfde tijd klaar zitten achter de computer om deel te nemen.

Een traject ziet er als volgt uit:

  • Intake/groepsplan 1 uur (school levert aan: analyse Cito spelling/ Pi-dictee bij spelling, DMT bij Lezen of analyse Cito rekenen of beschrijving).
  • Wekelijks vindt begeleiding plaats via Skype, in totaal 10 lessen
  • Toets 1 uur
  • Groepsevaluatie schriftelijk 1 uur.

Totaal 13 uur.

Kosten individueel/groepstraject

Het individuele traject kost: € 55,- per sessie (individueel)
Voor 2-3 leerlingen bedraagt het tarief: € 75,- per sessie (groep).
Een sessie bestaat uit 45 minuten instructie en oefening en 15 minuten voorbereiding. 

Uiteraard is het traject uit te breiden met een mondelinge evaluatie per Skype, of een starttoets. Het tarief hiervoor is ook € 55,- per uur.

Delen

Gerardine Honig
Gerardine Honig
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Img 9444 Marike Schneider Hoofddorp
Marike Schneider
  • Onderwijsadviseur
  • Psycholoog
Hoofddorp
George De Taeye
George de Taeye
  • Onderwijsadviseur
Leiden / Lisse
Img 9890 Wim Ten Brink Gouda
Wim ten Brink
  • Orthopedagoog
  • Onderwijsadviseur
Gouda

Offerte aanvragen