Ben je leraar van groep 1/2 en lijkt het je fijn als een professional eens ‘meekijkt en ondersteunt’ bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving, het bieden van een beredeneerd aanbod en het observeren en volgen van de kleuters?

Met praktische coaching meer inzicht en zelfvertrouwen!

Het onderwijs aan het jonge kind is een vak apart. De leraarvaardigheden voor de kleutergroepen zijn anders dan die voor de midden- en bovenbouw en doen een beroep op specifieke kennis over de ontwikkeling van het jonge kind. Van de leraar wordt verwacht dat zij/hij de individuele ontwikkeling van iedere kleuter weet te stimuleren; ‘spelend leren’ is daarbij belangrijk.

Ben je leraar van groep 1/2 en lijkt het je fijn als een professional eens ‘meekijkt en ondersteunt’ bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving, het bieden van een beredeneerd aanbod en het observeren en volgen van de kleuters?

OnderwijsAdvies biedt praktische coaching op de werkvloer!

Leraren groep 1/2 kunnen oplopen tegen een aantal zaken:

Praktische en organisatorisch:

 • Is dit lokaal - én andere ruimten zoals buitenomgeving en speelzaal - voor deze groep goed ingericht? Heb ik de juiste materialen? Is het ontwikkelingsmateriaal op orde? Is de speelleeromgeving rijk genoeg? Zijn er voldoende ongevormde en gevormde materialen? Volstaan de basishoeken? Staat er teveel meubilair? Enz.

Klassenmanagement is van belang in elke groep, maar juist in de kleutergroep is het zeer voorwaardelijk. Met name om bovenstaande praktische zaken goed vorm te geven.

Didactisch:

 • Hoe geef ik les? Observeren, begeleiden, meespelen? Welke strategieën ga ik inzetten?
  Hoe verzorg ik uitdagende activiteiten? Hoe verzorg ik de voorwaarden om kinderen te laten komen tot verdiepend speI? In de kleutergroepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod. Het gebruik van een kleutermethode gaat op een andere manier dan het gebruik van methoden in de andere groepen van de basisschool. Bij het werken zonder methode, waarbij een beredeneerd aanbod vanuit (bijv. de SLO) doelen de visie is, kan een planning nogal eens vragen oproepen. Hoe plan je? Hoe deel ik mijn rooster in? Hoe houd ik rekening met onderwijsbehoeftes van kinderen die zoveel van elkaar verschillen? Hoe zorg ik steeds voor uitdagende activiteiten?

Pedagogisch: Hoe benader ik ‘de kleuter’? Wanneer leid ik, wanneer begeleid ik, wanneer stuur ik, wanneer laat ik kinderen vrij?

Wat levert de coaching op?

Afhankelijk van de hulpvraag kan de coaching opleveren:

 • Een uitstekend ingerichte leeromgeving: in feite is dat de methode voor groep 1-2
 • Een goed draaiend klassenmanagement: dat zorgt voor zelfstandigheid en betrokken kinderen
 • Een leraar in groep 1-2 die tijd en gelegenheid heeft om te observeren als uitgangspunt voor beredeneerd aanbod.
 • Een passend rooster met betekenisvolle activiteiten vanuit een beredeneerd aanbod.
 • Een leraar die zicht heeft op ontwikkelende kinderen en hun spel.

Coaching

De coaching wordt altijd op maat gegeven, passend bij de vragen van de individuele leraar. Mogelijkheden zijn coaching-on the job, SVIB en scaffolding.

Delen

Coaching is altijd maatwerk, vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Inge Van Brugge Kruis Gouda
Inge van Brugge
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
 • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
 • Onderwijsadviseur
 • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Offerte aanvragen