Al jaren ontwikkelen de specialisten Jonge Kind van OnderwijsAdvies trainingen, opleidingen, workshops en studiedagen gericht op de onderbouw. Zo kwamen wij als eerste met de opleiding Specialist Jonge Kind, inmiddels niet meer weg te denken uit ons aanbod. Maar leren over kleuters kan op allerlei manieren.  

Opleidingen, trainingen en workshops Jonge Kind

Onderwijs aan kleuters vraagt wat anders dan onderwijs aan andere groepen. Sta je voor groep 1 of 2 en wil je je verder ontwikkelen, bekijk ons aanbod op het gebied van professionalisering. Sommige trainingen staan gepland , andere (nog) niet. Neem gerust contact op om uit te vinden wanneer jouw keuze weer gegeven wordt of informeer naar de mogelijkheden van trainingen bij jou op school of binnen het bestuur.

1. Kleuterklasse (incompany training)

De training Kleuterklasse bevat 7 inhoudelijke modules waarin de belangrijkste kennis omtrent het jonge kind op het gebied van een rijke speelleeromgeving, spel en spelbegeleiding, taal, rekenen, motorische ontwikkeling, creativiteit en beeldende vorming aan bod komt. Deze kennis is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen met een grote praktische toepasbaarheid in de klas.

2. En nu verder... na de opleiding Specialist Jonge Kind

Na de opleiding Specialist jonge kind zijn er tal van mogelijkheden om door te groeien binnen dit thema. sluit je aan bij de professionele leergemeenschap rond dit thema, ga met je team aan de slag met een bepaald thema en laat de directie ook kennismaken met de fascinerende wereld van het jonge kind. Meer info in de download hiernaast.

Het onderwijsaanbod voor groep 1-2 staat op deze dag centraal. Wat is eigenlijk spelend leren en waarom is spelen voor kleuters zo belangrijk? Hoe ziet een beredeneerd onderwijsaanbod eruit en wat kunt u verwachten als het gaat om het observeren, plannen en registreren?  Met andere woorden: hoe kun je opbrengstgericht en handelingsgericht werken en tegelijkertijd tegemoet komen aan de zone van de naaste ontwikkeling van jonge kinderen? Meer info in de download hiernaast.

3. PRRRIKKELS… Kennismaken met Sensorische Informatieverwerking (vernieuwde training!) 

Iedere pedagogische medewerker of leerkracht kent ze wel: kinderen die altijd bewegen of aan het friemelen zijn of kinderen die hun oren dichthouden bij harde onverwachte geluiden. Sensorische informatieverwerking is een hele mond vol, maar sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’. De zintuigen voorzien ons van informatie over het eigen lichaam en de omgeving daarbuiten en zorgen ervoor dat kinderen kunnen leren.
Soms willen kinderen wel adequaat reageren op alle prikkels, maar lukt dit niet altijd. Het kan druk en overprikkeld gedrag veroorzaken, of juist teruggetrokken en/of sloom gedrag.
Bij iedereen werkt Sensorische Informatieverwerking op een andere manier: sommige kinderen hebben meer, andere hebben juist minder prikkels nodig. In deze vernieuwde training wordt uitgelegd hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt en welke soorten er zijn en welk gedrag hierbij hoort.
Ben je geprikkeld? Meer info vind je bij downloads.

4. Training 'Reflexen: de opmaat voor leren' 

We weten allemaal dat bewegen heel erg goed voor ons is, zeker als het gaat om de hersenontwikkeling!
Als kinderen te weinig bewegen, of niet de juiste bewegingen maken, kan dit gevolgen hebben voor het leren lezen, rekenen en spellen. Er loopt een groep kinderen rond die bijvoorbeeld dyslectisch genoemd worden, terwijl de eigenlijke oorzaak gezocht moet worden in het feit dat er nog reflexen actief zijn. De oorzaak moet dan gezocht worden op neurologisch gebied en dus in de hersenontwikkeling.
Maar hoe verloopt dan die ontwikkeling van de reflexen? En wat kunnen de gevolgen zijn als reflexen actief blijven op het gebied van het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling? Hoe kunnen we het ontdekken en wat kunnen we eraan doen? 
De training ‘Reflexen: de opmaat voor het leren’ bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur.

5. Het jonge kind en onderwijsassistenten

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3) Het is van belang dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit. In de groepen 1-2 (3) is de werkwijze zeer specifiek. Leraarvaardigheden voor de kleutergroepen zijn anders dan die voor de midden- en bovenbouw. Deze vaardigheden doen een beroep op specifieke kennis over de ontwikkeling van het jonge kind. Meer info in de download hiernaast.

6. Mobiele hoek "ziek zijn... beter worden'

Voor groep 1 en 2 heeft OnderwijsAdvies een speciale mobiele hoek te leen. De mobiele hoek bestaat uit een koffer met materialen en is ontwikkeld om jonge kinderen die ziek (geweest) zijn en hun klasgenoten te helpen om spelenderwijs hun ervaringen te verwerken. Meer info in de download hiernaast.

7. SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3

Veel leraren in groep 3 willen een nog betere aansluiting vinden bij de spelbehoefte en ontwikkeling van (jonge) leerlingen die instromen vanuit groep 2, met name de eerste helft van het schooljaar.
Leraren in de combinatiegroep 2-3 worstelen veelal met de vraag welke aanpak voor alle kinderen zinvol is. Hoe doe je dit en wat vraagt dit van het klassenmanagement? Meer info in de download hiernaast.

8. Studiedag over kleuters

Wanneer is het onderwijs voor het Jonge Kind van hoge kwaliteit? In hoeverre is spelen belangrijk? Deze dag is bedoeld om met elkaar van gedachte te wisselen, helderheid te krijgen over achtergronden en inzichten. Meer info in de download hiernaast.

9. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

De kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen en niet afremmen. In deze training richten wij ons op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, uit te dagen en te begeleiden. Jouw basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot. Meer info in de download hiernaast.

10. Jonkies naar groep 3

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook. In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod. Meer info in de download hiernaast.

11. Kleuters observeren met Kijk!

Tijdens deze training worden de uitgangspunten en de werkwijze van het observatie- en registratiesysteem KIJK!1-2 behandeld. De kwaliteit van observeren wordt zodanig vergroot. Meer info in de download hiernaast.

Delen

Inge Van Brugge Kruis Gouda
Inge van Brugge
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
  • Onderwijsadviseur
  • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Met Kijk! zien we de kleuter beter

"Kijk! maakt voor ons inzichtelijk waar de kinderen op de ontwikkellijnen zitten. Soms loopt bijvoorbeeld een kleuter uit groep 2 bijvoorbeeld wat achter. We waren geneigd zo’n kind toch het groep 2 aanbod te geven, omdat je er vanuit ging dat een kleuter uit groep 2 dat wel moest aankunnen. Nu kijken we veel beter naar de individuele ontwikkeling en behoefte van zo’n kind. Hetzelfde geldt ook voor kleuters die juist wat voorlijk zijn."

Heleen Stoop
IB-er Het Baken, Berkel en Rodenrijs

Offerte aanvragen