Al jaren ontwikkelen de specialisten Jonge Kind van OnderwijsAdvies trainingen, opleidingen, worskhops en studiedagen gericht op de onderbouw. Zo kwamen wij als eerste met de opleiding Specialist Jonge Kind, inmiddels niet meer weg te denken uit ons aanbod. Maar leren over kleuters kan op allerlei manieren.  

Opleidingen, training en workshops Jonge Kind

Onderwijs aan kleuters vraagt wat anders dan onderwijs aan andere groepen. Sta je voor groep 1 of 2 en wil je je verder ontwikkelen, bekijk ons aanbod op het gebied van professionalisering. Sommige trainingen staan gepland , andere (nog) niet. Neem gerust contact op om uit te vinden wanneer jouw keuze weer gegeven wordt of informeer naar de mogelijkheden van trainingen bij jou op school of binnen het bestuur.

1. Opleiding Jonge Kind specialist - post hbo

Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel. Als ze tenminste op de juiste wijze worden gestimuleerd. Met de opleiding Jonge Kind Specialist onderbouw vergroot je jouw kennis en uw vaardigheden voor het onderwijs aan deze jonge kinderen. Zo brengt je het onderwijs naar een hoger niveau. Meer info in de download hiernaast.

2. Intensieve training Specialist Jonge Kind

De training Specialist Het Jonge Kind is een heel brede training, die bestaat uit 12 modules van 4 uur, rondom het onderwijs aan het jonge kind (kleuters). Hierbij is volop aandacht voor specifieke achtergrondinformatie, kennis en leerkrachtvaardigheden en actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs/VVE.  Er wordt steeds een koppeling gemaakt met de praktijk. Wij werken daarbij met verrassende invalshoeken en creatieve en/of culturele bijdragen. Als deelnemer werk je aan je persoonlijk ontwikkelplan (POP) middels een portfolio en praktijkopdrachten. Meer info in de download hiernaast en/of bekijk de video.

3. En nu verder... na de opleiding Specialist Jonge Kind

Na de opleiding Specialist jonge kind zijn er tal van mogelijkheden om door te groeien binnen dit thema. sluit je aan bij de professionele leergemeenschap rond dit thema, ga met je team aan de slag met een bepaald thema en laat de directie ook kennismaken met de fascinerende wereld van het jonge kind. Meer info in de download hiernaast.

Het onderwijsaanbod voor groep 1-2 staat op deze dag centraal. Wat is eigenlijk spelend leren en waarom is spelen voor kleuters zo belangrijk? Hoe ziet een beredeneerd onderwijsaanbod eruit en wat kunt u verwachten als het gaat om het observeren, plannen en registreren?  Met andere woorden: hoe kun je opbrengstgericht en handelingsgericht werken en tegelijkertijd tegemoet komen aan de zone van de naaste ontwikkeling van jonge kinderen? Meer info in de download hiernaast.

5. Het jonge kind en onderwijsassistenten

Op veel basisscholen wordt er naast de leraar, gewerkt met onderwijsassistenten in de groepen 1-2 (3) Het is van belang dat de werkwijze van deze onderwijsassistenten aansluit. In de groepen 1-2 (3) is de werkwijze zeer specifiek. Leraarvaardigheden voor de kleutergroepen zijn anders dan die voor de midden- en bovenbouw. Deze vaardigheden doen een beroep op specifieke kennis over de ontwikkeling van het jonge kind. Meer info in de download hiernaast.

6. Mobiele hoek "ziek zijn... beter worden'

Voor groep 1 en 2 heeft OnderwijsAdvies een speciale mobiele hoek te leen. De mobiele hoek bestaat uit een koffer met materialen en is ontwikkeld om jonge kinderen die ziek (geweest) zijn en hun klasgenoten te helpen om spelenderwijs hun ervaringen te verwerken. Meer info in de download hiernaast.

7. SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3

Veel leraren in groep 3 willen een nog betere aansluiting vinden bij de spelbehoefte en ontwikkeling van (jonge) leerlingen die instromen vanuit groep 2, met name de eerste helft van het schooljaar.
Leraren in de combinatiegroep 2-3 worstelen veelal met de vraag welke aanpak voor alle kinderen zinvol is. Hoe doe je dit en wat vraagt dit van het klassenmanagement? Meer info in de download hiernaast.

8. Studiedag over kleuters

Wanneer is het onderwijs voor het Jonge Kind van hoge kwaliteit? In hoeverre is spelen belangrijk? Deze dag is bedoeld om met elkaar van gedachte te wisselen, helderheid te krijgen over achtergronden en inzichten. Meer info in de download hiernaast.

9. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

De kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagen en niet afremmen. In deze training richten wij ons op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, uit te dagen en te begeleiden. Jouw basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot. Meer info in de download hiernaast.

10. Jonkies naar groep 3

Het is en blijft een lastige beslissing: stroomt deze kleuter door naar groep 3? Vroeger was er een 1 oktober grens, later een 1 januari grens. En nu ligt de focus op de ontwikkeling van het individuele kind, los van welke datum dan ook. In deze scholingsbijeenkomst wordt deze afweging vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook de recent verschenen Handreiking ‘Doorstroom van kleuters’ van de PO raad en de recente discussie over het grote aantal 'zittenblijvers in groep 2' komt hierbij aan bod. Meer info in de download hiernaast.

11. Kleuters observeren met Kijk!

Tijjdens deze training worden de uitgangspunten en de werkwijze van het observatie- en registratiesysteem KIJK!1-2 behandeld. De kwaliteit van observeren wordt zodanig vergroot. Meer info in de download hiernaast.

 

Delen

Inge Van Brugge Kruis Gouda
Inge van Brugge
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Mia Versteegen Hoofddorp
Mia Versteegen
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Ineke Dillingh
Ineke Dillingh
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
IMG 0007 Conny Bodin Baarends Lisse
Conny Bodin
  • Onderwijsadviseur
  • Psycholoog NIP
Hoofddorp

Met Kijk! zien we de kleuter beter

"Kijk! maakt voor ons inzichtelijk waar de kinderen op de ontwikkellijnen zitten. Soms loopt bijvoorbeeld een kleuter uit groep 2 bijvoorbeeld wat achter. We waren geneigd zo’n kind toch het groep 2 aanbod te geven, omdat je er vanuit ging dat een kleuter uit groep 2 dat wel moest aankunnen. Nu kijken we veel beter naar de individuele ontwikkeling en behoefte van zo’n kind. Hetzelfde geldt ook voor kleuters die juist wat voorlijk zijn."

Heleen Stoop
IB-er Het Baken, Berkel en Rodenrijs

Offerte aanvragen