Het is momenteel niet gemakkelijk om leerlingen die meer moeite hebben met lezen en spelling, de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Hieronder volgt een aantal mogelijkheden om online les te geven op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3. 

Heb je vragen over lees- en spellinginstructie, onderwijsondersteuningsniveau 1, 2 of 3? Maak gebruik van ons telefonisch spreekuur! 

OnderwijsAdvies ontvangt in deze periode dat de scholen dicht zijn vanwege het Corona-virus veel vragen van intern begeleiders over het vormgeven van het onderwijs aan kinderen met lees-en spellingproblemen. In deze moeilijke tijd vraagt het geven van goed (digitaal)onderwijs door leerkrachten met hulp van ouders andere vaardigheden en kan het aanbod niet dezelfde kwaliteit hebben die wel mogelijk is in de klas. De vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt is hoe wij de dossiers voor aanmelding van vergoede behandeling en diagnostiek gaan beoordelen na deze periode.

Beoordelen leerlingdossiers

We kunnen hier op dit moment geen eenduidig antwoord op geven. We zullen de dossiers die u aan ons toestuurt dan ook met nog grotere zorgvuldigheid beoordelen en bij vragen contact met u opnemen. We willen coulant met de dossiers omgaan maar we vinden het ook belangrijk dat alleen de kinderen die voldoen aan de criteria voor aanmelding met EED in aanmerking komen voor een vergoed traject.

Heb je vragen? Neem contact op met onze medewerkers van de screening:

Anja van Ipenburg voor Zoetermeer eo.
Maaike van Vloten voor Leiden, Lisse, Gouda, Woerden eo
Karin Kers en Saskia van Leeuwarden voor Hoofddorp eo

Om je in deze periode te helpen zetten we in deze brief een aantal zaken voor je op een rij:


Onderwijs op niveau 1:

De huidige lees- en spellingmethodes geven tegenwoordig veel mogelijkheden om ook online onderwijs vorm te geven. We horen verschillende reacties van scholen. Sommige scholen geven een pakket werk mee naar huis waar ouders met hun kinderen mee aan de slag gaan en nemen het gemaakte werk in ontvangst waar schriftelijk feedback op wordt gegeven. We horen ook dat scholen digitale instructie geven aan kinderen op bepaalde momenten in de week.

Wij adviseren dat de instructie voor de elementaire vakken (lezen, spellen maar ook rekenen) zoveel mogelijk digitaal aangeboden wordt door de leraren. Het is hierbij al mooi als er één keer per week instructie voor lezen, spellen en rekenen wordt gegeven.

Er worden voor het online contact verschillende digitale tools gebruikt waar de scholen veel informatie vanuit verschillende kanalen over hebben ontvangen afgelopen periode en al veel mee aan de slag zijn gegaan. Mocht het je als school desondanks niet goed lukken om digitale instructies te geven dan kun je gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur, zie meer informatie onderaan de pagina.

Onderwijs op niveau 2 en 3:

Voor kinderen die lees- en spellingproblemen hebben, en mogelijk dyslexie is goed onderwijs extra belangrijk. Ook een verlengde instructie (niveau 2) en instructie op niveau 3 zouden zoveel mogelijk via digitale kanalen moeten doorgaan. We begrijpen dat dit wel ingewikkeld is, ook omdat ouders niet altijd de goede digitale middelen beschikbaar hebben. Gelukkig zijn er ook in die situaties oplossingen mogelijk.

Voor het aanbod van onderwijs op ondersteuningsniveau 1 en 2 maken scholen gebruik van de eigen methode. Op niveau 2 zal leerstof (die eventueel ook digitaal beschikbaar is) aangeboden kunnen worden aan kleine groepen kinderen (3 of 4). Plan voor deze kinderen een moment in de week in waarop het voor de kinderen mogelijk is dat ze bij deze instructie aan te sluiten.

Om ondersteuningsniveau 3 goed vorm te geven is extra aanbod nodig. Dit aanbod wordt al veel lastiger te organiseren en zal het liefst 1 op 1 met een kind en eventueel met 2 en ten hoogste 3  kinderen vorm moeten krijgen. In de normale situatie is een klein groepje goed mogelijk. In een digitale omgeving is dit veel lastiger. Bekijk goed wat mogelijk is ook kijkend naar de persoonlijke factoren van de kinderen. De leraren, onderwijsondersteuners, of RT-ers die normaal deze begeleiding geven kunnen hiervoor ook bij de digitale ondersteuning worden ingezet.

De onderstaande links geven je meer informatie lezen om dit specifieke aanbod vorm te kunnen geven.

Ondersteuning OnderwijsAdvies - telefonisch spreekuur

 • Mocht je begeleiding wensen bij het geven van lees- en spellingsinstructie, ondersteuningsniveau 3, dan kunnen wij je deze bieden met behulp van onze RT-ers van het oA Leerhuis. Lees meer over dit aanbod!
 • Ook kun je dagelijks gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur, specifiek voor vragen over ondersteuningsniveau 1,2 en 3, op:

  • Maandag van 14.30 tot 16.30 u: Mia Versteegen via m.versteegen@onderwijsadvies.nl of 023 567 98 45
  • Dinsdag van 13.00 tot 15.00 u: Roos Jonker van r.jonker@onderwijsadvies.nl of 079 329 54 04
  • Donderdag van 9.00 tot 12.00 u: George de Taeye via g.detaeye@onderwijsadvies.nl of 023 510 00 64
  • Donderdag van 13.00 tot 15.00 u: Paulien Brouwer via p.brouwer@onderwijsadvies.nl of 071 516 47 36
  • Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur: Janwillem van Ipenburg via j.vanipenburg@onderwijsadvies.nl of 023 510 00 48 (ook vragen over begaafde leerlingen)

(Nieuwe)Dyslexiebehandelingen gaan gewoon door!

Bestaande dyslexiebehandelingen gaan door, maar ook nieuwe (proef) behandelingen worden opgestart! Dit houdt in dat leerlingen, in sommige gevallen, zonder Ernstige Enkelvoudig Dyslexieverklaring toch kunnen starten met de behandeling. De diagnose vindt later in het traject plaats, en wel na het eerste toetsmoment. Lees meer over de (tijdelijke) verandering van de dyslexiezorg! 
Dus, denk je dat leerlingen voor een dyslexiebehandeling in aanmerking komen? Aarzel niet om ze aan te melden.  

Leerlingen langdurig ziek?

Ook in deze tijd waarin de leerlingen niet naar school kunnen, zijn er leerlingen die langdurig ziek worden met een andere oorzaak dan Covid-19. Onze consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) kunnen deze leerlingen begeleiden waardoor ze minder snel achterop raken met de lesstof en in contact blijven met hun klasgenoten en leraren. De begeleiding is kosteloos. Ons team van consulenten is gewoon bereikbaar, lees meer

Delen

Criteria aanmeldprocedure aangepast!

Door de Corona problematiek kan het lastig zijn om aan de 'criteria voor het indienen van een dyslexiedossier' te voldoen. Om te voorkomen dat kinderen onnodig lang moeten wachten op dyslexie onderzoek hebben wij de aanmeldprocedure aangepast.

Criteria aanmeldprocedure aangepast!

Verandering van dyslexiezorg

De scholen houden vanaf 8 juni weer de gewone lestijden aan. Op veel scholen is het nog niet mogelijk dat externen binnen de school hulp verlenen. Dat vraagt voor de kinderen die op school behandeld worden voor dyslexie een aangepast aanbod. 

Verandering van dyslexiezorg

Leerlingen langdurig ziek?

Ook in deze tijd waarin de leerlingen niet naar school kunnen, zijn er leerlingen die langdurig ziek worden met een andere oorzaak dan Covid-19. Onze consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) kunnen deze leerlingen begeleiden waardoor ze minder snel achterop raken met de lesstof en in contact blijven met hun klasgenoten en leraren. 

Leerlingen langdurig ziek?

Gerelateerde diensten

Online RT voor lezen en spellen op ondersteuningsniveau 3

Hulp nodig bij het online lesgeven aan leerlingen die moeite hebben met lezen en spellen? Onze RT-er…

Lees meer

Offerte aanvragen