Wat kun je als leraar extra doen voor elke kind dat moeite heeft met spellen en/ of lezen. En hoe zorg je ervoor dat de effecten van een dyslexiebehandeling blijvend zijn?

Hoe begeleid je leerlingen die moeite hebben met lezen en/ of spellen of behandeld zijn voor dyslexie? 

OnderwijsAdvies heeft een reeks filmpjes gemaakt met tips over hoe je leerlingen met lees- en spellingsproblemen in jouw klas kunt begeleiden. Heeft een leerling een dyslexiebehandeling gehad? Dan hebben wij extra tips over spellingregels die aansluiten bij de dyslexiebehandeling die de leerling bij OnderwijsAdvies heeft gehad. Hiermee zorg je als leraar ervoor dat de effecten van de behandeling blijvend zijn en er geen (grote) terugval ontstaat. 

In totaal zijn er 17 filmpjes met tips over lezen/ spellen en begeleiding bij dyslexie. De komende weken zullen we steeds een nieuw filmpje plaatsen.

Er zijn filmpjes met:

  1. Algemene uitleg over hoe je alle leerlingen die moeite hebben met lezen/ spellen, kunt begeleiden
  2. Uitleg over spellingregels die relevant zijn voor leerlingen die door OA zijn behandeld, of onder behandeling zijn.

Filmpjes met algemene tips over lezen en spellen

De tips die we geven kun je op alle leerlingen toepassen die moeite hebben met lezen/ spellen.

Filmpje 1: Leesbegeleiding Extra instructie

Leesbegeleiding spellende en radende lezer Filmpje 2: Leesbegeleiding spellende en radende lezer

Filmpje 3: Klankenschema en stappenplan

Filmpje 7: Spelling begeleiding

Filmpje 10: Leesbegeleiding hulpmiddelen

spelling ict hulpmiddelen Filmpje 13: Spelling ICT hulpmiddelen

 

Filmpjes met tips over spellingregels

Deze tips kun je toepassen op leerlingen die bij OA onder behandeling zijn (geweest).

Filmpje 4: Verlengingsregel (d/t)

Filmpje 5: Uitleg -ch(t) of -ch

Korte klankenregel Filmpje 6: Korte Klankenregel

plakpot Filmpje 8: Plakpot/ rits woorden

aai, ooi, oei, spelling Filmpje 9: -aai, -ooi, -oei ONL spellingregel 

Langeklankenregel Filmpje 11: Lange klankenregel ONL

Woorden met domme klank Filmpje 12: Woorden met een domme klank

Eer oor eur spelling dyslexie Filmpje 14: -Eer, -oor, -eur, -eel en ool

spellingregels eeuw ieuw en uw Filmpje 15: -Eeuw, -ieuw en -uw

spelling Filmpje 16: Ng(t) en nk(t)

dyslexie spelling Filmpje 17: De ie in langere woorden

 

 

Delen

IMG 9201 Roos De Groot Zoetermeer
Roos Jonker
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Dyslexieonderzoek en -behandeling

Wanneer komt een leerling voor vergoede en niet vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking?

Lees meer

Informatie aanvragen