Aan welke criteria moet worden voldaan voordat een leerling kan worden aangemeld? 

Criteria voor toewijzing dyslexie

De vindplaats van dyslexie is de basisschool. Wanneer er bij de school vermoedens zijn van Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie (EED) bespreken zij dit met de ouders van de betreffende leerling en zullen zij een dossier opbouwen voor de aanmelding voor dyslexiezorg. 

De school toont aan dat er sprake is van dyslexie

Een kind komt in aanmerking voor (de landelijke richtlijn) dyslexiezorg als het vermoeden van dyslexie voldoende kan worden onderbouwd. Daarvoor moet de school kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand in lezen en/of spellen. 

Lees de voorwaarden op de website van Onderwijszorg Nederland (ONL). 

Delen

Offerte aanvragen