Aan welke criteria moet worden voldaan voordat een leerling kan worden aangemeld? 

Criteria voor toewijzing dyslexie

De vindplaats van dyslexie is de basisschool. Wanneer er bij de school vermoedens zijn van Ernstige Dyslexie (ED) bespreken zij dit met de ouders van de betreffende leerling en zullen zij een dossier opbouwen voor de aanmelding voor dyslexiezorg. 

De school toont aan dat er sprake is van dyslexie

Een kind komt in aanmerking voor (de landelijke richtlijn) dyslexiezorg als het vermoeden van dyslexie voldoende kan worden onderbouwd. Daarvoor moet de school kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand in lezen en/of spellen. 

Start behandeltraject 

Een van de criteria voor deelname is dat het kind is tussen de 7 en 12 jaar oud is. De start van het traject vindt altijd plaats op de basisschool, dus meld kinderen in groep 8 uiterlijk in februari/ maart van het schooljaar aan.

Lees de voorwaarden op de website van Onderwijszorg Nederland (ONL). 

Contactpersonen: 

(zie contactgegevens onderaan de pagina)

Leiden/Lisse: Karin Kers/ Marike Schneider
Zoetermeer: Anja van Iperenburg
Hoofddorp: Karin Kers/ Saskia van Leeuwarden
Gouda/Alphen: Maaike van Vloten

Delen

Img 9764 Maaike Van Vloten Gouda
Maaike van Vloten
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Gouda / Zoetermeer
IMG 9175 Anja Van Iperen De Rond Zoetermeer
Anja van Iperenburg
  • Onderwijsadviseur
  • NVO Orthopedagoog
Zoetermeer
Img 9461 Karin Kers Hoofddorp
Karin Kers
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Img 9420 Saskia Van Leeuwarden Hoofddorp
Saskia van Leeuwarden
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp

Offerte aanvragen