Aan welke criteria moet worden voldaan voordat een leerling kan worden aangemeld? 

Ten minste dyslexie bij kinderen kan worden vastgesteld fungeren basisscholen als 'poortwachter'. Zij volgen namelijk het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dit is een leidraad die scholen in staat stelt een vermoeden van dyslexie vast te stellen. Ook staat vermeld aangegeven welke extra zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft. 

Wanneer er bij de school vermoedens zijn van Ernstige Enkelvoudige dyslexie (EED) bespreken zij met de ouders en zullen zij een dossier opbouwen voor de aanmelding van de dyslexiezorg.
Het aanmeldformulier van de school én die van de ouders samen vormen het aanmelddossier voor OnderwijsAdvies. Na screening van het dossier hoort u van uw leerling in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek ALLEEN. 

Wanneer komt een leerling voor dyslexieonderzoek in aanmerking? Lees de criteria bij de downloads.

Delen

Offerte aanvragen