Dyslexie is een ernstige beperking waarbij er een hardnekkig probleem optreedt bij het lezen en/of het spellen. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters een woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken.

Onze dyslexie-experts onderzoeken en behandelen leerlingen met (mogelijke) dyslexie. De meeste kinderen komen in aanmerking voor vergoed dyslexie onderzoek. In sommige gevallen wordt het onderzoek echter niet vergoed.

 

Filmpjes met tips over lezen en spelling

Hoe ondersteun je leerlingen in jouw klas die dyslexie hebben en/ of moeite hebben met lezen of spel…

Lees meer
Dyslexieonderzoek en -behandeling

Wanneer komt een leerling voor vergoede en niet vergoede dyslexiebehandeling in aanmerking?

Lees meer
Criteria voor toewijzing dyslexieonderzoek

Wanneer kan een leerling worden aangemeld voor behandeling van dyslexie?

Lees meer
Na(ast) de behandeling dyslexie

Ondersteuning na of naast de dyslexiebehandeling bij o.a. het leren van vreemde talen.

Lees meer
Groepsbijeenkomst voor leerlingen met dyslexie

OnderwijsAdvies organiseert groepsbijeenkomsten voor kinderen die kort geleden te horen hebben gekre…

Lees meer
Spreekbeurtpakket over dyslexie

Voor die leerlingen die een spreekbeurt willen houden of werkstuk willen maken over dyslexie, hebben…

Lees meer

Aanmeldingen dyslexiezorg gaan gewoon door!

Door de corona problematiek kan het lastig zijn om aan de 'criteria voor het indienen van een dyslexiedossier' te voldoen. Om te voorkomen dat kinderen onnodig lang moeten wachten op dyslexie onderzoek hebben wij de aanmeldprocedure verduidelijkt.

Aanmeldingen dyslexiezorg gaan gewoon door!

OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!

Voor de aanmelding van een leerling/kind is een ingevuld aanmeldformulier nodig, zowel van de school als van de ouders. De leerling/het kind zal met de ouder(s) binnen een week worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

OnderwijsAdvies kent geen wachttijden!