Het begeleiden en motiveren van begaafde en intelligente leerlingen doet een beroep op het vakmanschap van het hele team. De volgende trainingen bieden wij op maat aan voor het team of bestuur.

Opleiding tot Specialist Begaafdheid en Excellentie

Beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van begaafde en excellente leerlingen? Deze opleiding geeft je handvatten om de visie op begaafdheid vorm te geven en de doorgaande lijn op school te garanderen. De opleiding bestaat uit 7 inhoudelijke modules van 3 uur en 3 beleidsmodules van 2,5 uur.  

In de inhoudelijke modules is er volop aandacht voor een degelijke kennisbasis over begaafdheid, een verrijkt curriculum en leren leren, begeleiding en leerkrachtvaardigheden. In het tweede jaar staan onderpresteren, executieve functies en begaafde leerlingen met een leer- of gedragsprobleem centraal. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met een oplossingsgerichte aanpak binnen de eigen schoolpraktijk.
De beleidsmodules zijn erop gericht de cursisten handvatten te geven om de opgedane kennis en vaardigheden binnen de eigen school te implementeren en collega’s te ondersteunen in het begeleiden van begaafde en excellente leerlingen meer informatie/data

Netwerk Begaafdheid en Excellentie

Ben jij de begaafdenspecialist op jouw school/ bestuur? Misschien heb je vragen waar je graag met ‘collega begaafdenspecialisten’ over zou willen sparren. Of misschien heb je behoefte aan verdieping of uitbreiding van jouw kennis? OnderwijsAdvies organiseert 3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar. meer informatie/data

Training kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In deze training richten wij ons op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, uit te dagen en te begeleiden.
Je basiskennis over (hoog)begaafdheid wordt vergroot.
Aan de hand van een eigen casus leer je de onderwijsbehoeften van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong in kaart te brengen. Je maakt kennis met verschillende verrijkingsmaterialen en organisatie- en begeleidingsmogelijkheden en oefent hiermee in de praktijk. meer informatie

Training Excellent (in het) onderwijs

De training ‘Excellent (in het) onderwijs’ is opgezet naar aanleiding van de vraag ‘wat zou je minimaal moeten weten om op jeschool op structurele wijze passend onderwijs op te zetten voor de begaafde en intelligente leerling? Tijdens 3 inspirerende dagdelen (van 3 uur) met actieve werkvormen, komen alle aspecten van excellent onderwijs en onderwijs aan excellente leerlingen aan bod. Daarnaast wordt de vertaalslag gemaakt naar de eigen onderwijspraktijk. meer informatie.

Delen

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen