Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk) vermogen.

Onderzoek en begeleiding van getalenteerde leerlingen

Het onderzoek en de signalering richten zich op begaafdheidsfactoren. Bij de begaafdheidsfactoren gaat het naast intellectueel vermogen om creërend (denk) vermogen. Kinderen die in bovengemiddelde mate over beide vermogens beschikken, worden aangeduid als begaafd. Kinderen die alleen over een sterk intellectueel vermogen beschikken en wat betreft creërend (denk)vermogen niet echt opvallen, worden intelligent genoemd.

Motivatie en werkhouding, alsook het sociaal-emotioneel functioneren zijn factoren die mede bepalen of een leerling goed uit de verf komt. Hoe laten zij hun talenten op en buiten school zien. Schoolresultaten en specifieke talent-accenten zijn hierbij belangrijke referentiepunten.

Login en vragenlijst

  • Om in te loggen voor abonnementshouders SURPLUS klik hier

  • Om de vragenlijst Surplus Signaal Digitaal in te vullen, klik hier

Vragenlijsten invullen, verwerken en standaard-advies in een oogwenk geregeld!

Het abonnement Surplus Signaal Digitaal biedt de mogelijkheid om snel begaafde en intelligente leerlingen op te sporen en hun profiel nader in beeld te brengen met behulp van het surplus-model. Met het Surplus Signaal Digitaal maak je onbeperkt surplus-schetsen en surplus-tekeningen (standaard). Daarnaast biedt het abonnement Surplus Signaal Digitaal extra gebruiksfuncties.

Het surplusmodel wordt opgebouwd uit de resultaten van webbased vragenlijsten: vragenlijsten invullen, verwerken en standaardadvies in een oogwenk geregeld!

Scholen kunnen zich abonneren op onderstaand pakket van digitale diensten. De looptijd van het abonnement bedraagt minimaal een jaar. Binnen het abonnement maak je de keuze tussen surplusschetsen en -tekeningen voor groep 1-2 en voor groep 3-8.

Het is aan te bevelen om naast het abonnement ook de gids 'Dol-fijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan' aan te schaffen.

Meer info over de Surplus vragenlijst

Surplus vragenlijsten zijn onderdeel van Surplus Signaal Digitaal, het webbased abonnement om de mogelijke begaafdheid in omvang en aard in beeld te brengen. Surplus kiest voor een sobere, effectieve werkwijze en hanteert een procedure die vier stappen kent, de Surplus-ladder. Hoe ver de ladder beklommen moet worden om tot een verantwoord antwoord te komen, verschilt per situatie.

Er zijn twee typen vragenlijsten.

  1. De Surplus-schets : een korte indicatielijst (zo’n 35 vragen)
  2. De Surplus-tekening (link naar Surplusladder): een uitgebreide inventarisatie

De vragenlijsten worden ingevuld door de leraar, voor de ouders en door het kind zelf (vanaf 10 jaar). De school zal contact opnemen en de uitslag bespreken. Uitgebreide informatie over het Surplusmodel en de achterliggende visie op begaafdheid, lees je in ‘Dol-fijn excellent, waar praktijk en theorie samengaan’.

Delen

Vraag een gesprek aan met Greetje om meer te weten te komen over Surplus Signaal Digitaal

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Intelligentieonderzoek

Zorgen rondom de ontwikkeling van een leerling? Een intelligentietest levert aanvullende informatie…

Lees meer

Offerte aanvragen