Passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen vraagt om een gestructureerde beleidsmatige aanpak.

Een gestructureerde beleidsmatige aanpak voor begaafde en intelligente leerlingen.

Bij OnderwijsAdvies bestaat deze aanpak uit 2 stappen:

  1. Start met een quikscan om de uitgangssituatie te bepalen: Surplus quickscan
  2. Defineer beleid aan de hand van Dol-fijn excellent: Een plan voor het opzetten van beleid voor begaafde en intelligente leerlingen.

Dol-fijn excellent geeft vorm aan passend onderwijs

Met het plan 'Dol-fijn excellent' biedt OnderwijsAdvies een kader waarmee besturen en scholen inhoud en vorm geven aan passend onderwijs voor begaafde en intelligente leerlingen. Het plan biedt volop ruimte voor schoolspecifieke invullingen.

Het hoofdaccent ligt op preventief en pro-actief handelen, een structurele insteek door:

  • het opzetten van een eenduidig zorgsysteem dat helderheid biedt aan alle betrokkenen, in het bijzonder ook de ouders;
  • het creĆ«ren van draagvlak in de onderwijsteams en het bevorderen van de deskundigheid
  • het organiseren van een doorgaande verrijkingslijn taal en rekenen, inclusief evaluatie en beoordeling
  • werken met vast stramien voor de begeleiding van de intelligente en begaafde leerlingen

Het plan 'Dol-fijn excellent' voorziet hiernaast in een voorstel hoe bovenschoolse verrijkingsgroepen kunnen worden opgezet waarbij ontwikkelingsgelijken werken een intellectuele uitdaging op niveau krijgen. In dit voorstel wordt gewerkt met Talent - ontwikkelperspectiefplan (T-OPP). De digitale kinderleeromgeving speelt in dit kader een belangrijke rol om de afstemming tussen kind, groepsleraar en dolfijncoach te stroomlijnen. Tevens kunnen experts digitaal, inhoudelijke ondersteuning bieden.

Delen

Offerte aanvragen