Dit arrangement is bedoeld voor (hoog)begaafde en (hoog)intelligente leerlingen van wie het vermoeden bestaat dat zij (absoluut of relatief) onderpresteren.

Voorkomen en aanpakken van onderpresteren

De begaafdenexperts van OnderwijsAdvies ontwikkelden de opzet voor een T-OPP, een Talent Ontwikkel PersPectief. Inmiddels is er brede ervaring opgedaan en is het T-OPP geworteld in ons aanbod. Vertrekpunt is altijd de structurele aanpak, het ‘handelsmerk’ van Surplus. 

Voor wie is een T-OPP arangement?

Het gaat hierbij om talentvolle kinderen, die hun begaafdheden onvoldoende kunnen verzilveren in excellente leerprestaties. De oorzaken kunnen worden gezocht in:

 1. De kenmerken van de leerling: de motivatie en leerhouding (inclusief executieve functies en mindset) en/of het sociaal emotioneel functioneren.
 2. Onvoldoende afstemming van het pedagogische en didactische aanbod op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Bijvoorbeeld bij leerlingen die (in het algemeen of op een enkel vakgebied) zó ver vooruit zijn dat de leraar handelingsverlegen is bij de begeleiding en het samenstellen van een uitdagend curriculum.
 3. Een combinatie van 1 en 2. 

Aanpak en planning van een T-OPP begaafden Arrangement

In overleg met jou bouwen we een arrangement op maat, waarbij het vooral gaat om coaching van het proces en bij sommige leerlingen ook om inhoudelijke begeleiding. Dit arrangement bestaat uit de volgende (keuze)modules; waarbij modules 1 en 3 verplicht zijn en modules 3 optioneel.

1. Opstellen van een T-OPP (Talent-ontwikkelingsperspectief)

 • Intakegesprek met school en ouders.
 • Inventariseren van de beschikbare gegevens over de leerling en de leeromgeving op basis van de Surplus signaleringsladder.
 • Eventueel verzamelen van extra informatie middels diagnostiek.
 • Opstellen van een beredeneerd aanbod in de vorm van een Talent-ontwikkelperspectief (T-OPP).
 • Bespreken van het behandelplan met betrokkenen.

2. Uitvoeren T-OPP (begeleiding en/of behandeling: route A en/of B)

A. Training leraar & leerling

 • Afstemmen doelen met ouders, leerling en school.
 • Begeleiding leerling en trainen leraar.

B. Individuele behandeling leerling

 • Afstemmen doelen met ouders, leerling en school.
 • Individuele behandeling.

3. Evaluatie en afronding T-OPP

 • Afrondend verslag indien gewenst.
 • Tussentijds en afsluitend gesprek (met leerling, leraar, IB-er en ouders).

4. Voorlichting aan het team ‘begeleiden van talentontwikkeling’

 • Twee groepsbijeenkomsten.

Delen

Een arrangement is altijd maatwerk, vraag een offerte aan of neem contact op met Greetje of Jacqueline .

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
IMG 9011 Jacqueline Fahrner Verbraeken Zoetermeer
Jacqueline Fahrner
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Offerte aanvragen