Al jaren zijn wij voor veel scholen en besturen een vaste partner op het gebied van leerlingondersteuning, schoolontwikkeling en management & organisatie. Onze dienstverlening en de organisatie zijn continu in ontwikkeling om ook uw school op de best passende wijzen en tegen concurrerende prijzen te ondersteunen.

Online onderwijs

Online lesgeven is niet hetzelfde als gewoon lesgeven. We helpen je graag bij het ontwerpen en geven…

Lees meer
Impact op leren

Impact op leren staat voor écht het verschil kunnen maken in het leren en de ontwikkeling van je lee…

Lees meer
Dyslexie

Onderwijsadvies heeft kennis over en ervaring met diagnose en behandeling van dyslexie en is de idea…

Lees meer
Leerlingondersteuning

Voor IQ of sociaal-emotioneel onderzoek en behandeling of begeleiding.

Lees meer
Onderwijs Anders Organiseren

Wil je je leerlingen meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leren? Je teamleden efficiënter…

Lees meer
Management en organisatie

Voor kwaliteitszorg, interimwerk, visieontwikkeling en leiderschapstrainingen.

Lees meer
Persoonlijk leiderschap

Blijf jezelf ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld coaching

Lees meer
Leraarvaardigheden, in de klas

Het is de leraar die het verschil maakt en zorgt voor lerende kinderen. Hoe word je zo'n leraar?

Lees meer
Begaafden

Onderzoeken, signaleren, beleid formuleren, compacten, versnellen, verdiepen, verbreden, materialen,…

Lees meer
Het jonge kind (kleuters)

Onderwijs aan kleuters is een vak apart

Lees meer
Sociaal klimaat/ gedrag & anti-pesten

Het creëren van een veilige school is verplicht. Wij adviseren over en begeleiden veilig klimaat- en…

Lees meer
Taal & rekenen

De belangrijkste vakken op de basisschool. Veelomvattend, uitdagend en niet altijd makkelijk.

Lees meer
Preventieve logopedie

De logopedist is de professional op het gebied van communicatie, waaronder de spraak- taalontwikkeli…

Lees meer
Verkeer

Vele mogelijkheden op het gebied van verkeerslessen voor groep 1 t/m 8, meestal kosteloos.

Lees meer
Praktisch verkeersexamen

OnderwijsAdvies organiseert in meerdere gemeentes het praktisch verkeersexamen.

Lees meer
Ben je masterstudent orthopedagogiek of psychologie en wil je op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?

Vind je het leuk om in de toekomst ‘post’ van ons te ontvangen, over wat we doen? Wil je graag met o…

Lees meer