De veranderende arbeidsmarkt op het gebied van ondernemerschap, de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, technologische innovaties en de veranderende kenmerken en behoeften van studenten vragen om een aanpassing van het onderwijsaanbod op het MBO.

Professionele leergemeenschap

Bij deze procesbegeleiding past het gedachtegoed komend vanuit de Professionele Leergemeenschap, met als kern: het leren van de student staat centraal. Impact op Leren vormt een goede basis voor het ontwikkelen van toekomstbestendig persoonlijke onderwijs en voor het ontwikkeling van een professionele leercultuur- en structuur binnen de teams; in een samenhangend en doelgericht programma werken aan een zichtbaar lerend team.

Aanpak

Het team- en onderwijsontwikkelingstraject kent drie pijlers:

 1. Teamontwikkeling/professionele cultuur: ontwikkelen van een gezamenlijke visie en beleid en een professionele leercultuur en -structuur
 2. Speerpunten: bijdragen aan de speerpunten van de opleiding/cluster (werkgroepen)
 3. Impact op Leren: verder versterken van de pedagogische en didactische strategieën van Impact op Leren (leerteam)

In het programma Impact op Leren maken we gebruik van de meta-analyses van de John Hattie naar wat werkt in het onderwijs. Welke interventies hebben de grootste impact op het leren van studenten? Afhankelijk van de scholingsbehoeften en leervragen van het team worden elementen uit dit scholingsprogramma ingezet.

Processtructuur

Het totale transitieproces is breed van opzet en uitgezet in een structuur waarbij alle lagen van de organisatie betrokken worden. Binnen deze structuur gaat het om managementsessies, teamtrajecten, kernteam-overleggen, teamscholingen en impactcoach-trajecten.

De aan te stellen transitiemanager zet samen met de directie de grote lijnen uit en coördineert en bewaakt het transitieproces. De adviseur van OnderwijsAdvies zal dit proces begeleiden en sturen.

De grote lijnen worden verder vormgegeven binnen de teams van de opleiding. Uitgangspunten bij ieder teamtraject zijn:

 • Het leren van de student staat altijd centraal
 • Visie-ontwikkeling van team
 • Aanbod sluit aan bij de wensen van het team
 • Gebruik maken van aanwezige expertise en de inzet hiervan
 • Bouwen op ingezette veranderingen
 • Leren van succesvolle of minder succesvolle interventies


Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het team wordt er steeds gewerkt met een kernteam, bestaande uit teamleider en kerndocenten. Het kernteam bepaalt welke stappen genomen moeten worden en speelt een belangrijke rol bij de implementatie in het team en het begeleiden van de leerteams.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Professionele procesbegeleiding voor een succesvolle transitie;
 • Vaste, ervaren MBO-trainers met jarenlange ervaring binnen het onderwijs;
 • Expertise in het opleiden van impact-coaches en het begeleiden van kernteams;
 • Scholingen die op maat worden vormgegeven en aansluiten bij de wensen van het team;
 • Teamontwikkeling op het gebied van visie en onderwijskwaliteit;
 • Samen werken aan zichtbaar lerende teams volgens de richtlijnen van Impact op Leren;
 • Bruikbare onderzoeksinstrumenten op het gebied van impactmeting, studententevredenheid en kwaliteit voor onderzoek en analyse;

Delen

Informeer naar de mogelijkheden voor Impact op Leren voor jouw team.

Img 9902 Ilse Marks Gouda
Ilse Marks
 • Accountmanager
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

Offerte aanvragen