Wat is een goede les? Hoe bereid je je voor en hoe geef en ontvang je goede feedback? Vragen als deze worden beantwoord tijdens de teamscholing.

Goed lesgeven

De inhoud is deels vooraf vastgesteld, maar wordt verder vormgegeven aan de hand van de leervragen van het docententeam. Het standaardaanbod bevat onder andere:

 • Kennis van verschillende vormen van differentiatie
 • Inzicht in samenstelling van de groep – en de onderwijsbehoeften
 • Didactische strategieën, activerende werkvormen en technieken in verschillende lesmodellen
 • Lesvoorbereiding  maken rekening houdend met differentiatie
 • Specifieke succescriteria opstellen van een ‘goede les’  (kijkwijzer maken)
 • Feedback leren geven en ontvangen op elkaars lessen

Experimenteren, collegiale lesbezoeken en tussentijdse bijeenkomsten

Van de docenten wordt verwacht dat zij tussen de scholingsbijeenkomsten elkaars lessen bezoeken en elkaar feedback geven door te experimenteren met de aangereikte strategieën en werkvormen. De klassenbezoeken waarbij de collega’s elkaars les observeren en achteraf reflecteren (feedback) gebeurt aan de hand van vastgestelde succescriteria en met behulp van een kijkwijzer. Het doel van deze bezoeken is om de docenten te ondersteunen bij het versterken van hun didactische vaardigheden en om het reflectief vermogen (feedback) te vergroten. Anderzijds om docenten bewust te maken van de didactische keuzes die zij maken en de effecten op de leeropbrengsten. Tijdens de teamwerkbijeenkomsten wordt in kleine leerteams ervaringen gedeeld, successen gevierd en voortgang gemonitord. De voortrekkers zullen dit proces begeleiden. Waarna in de volgende trainingsbijeenkomst ruimte zal zijn voor reflectie en terugblik.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Vaste, ervaren MBO-trainers met jarenlange ervaring binnen het onderwijs;
 • Experts/gastdocenten van binnen en buiten eigen organisatie met ruime kennis en ervaring over specifieke onderwerpen;
 • Activerende en coöperatieve werkvormen die ook ingezet kunnen worden binnen de eigen praktijk (lessen, vergaderingen ed.);
 • Bruikbare onderzoeksinstrumenten op het gebied van impactmeting, studententevredenheid en kwaliteit voor onderzoek en analyse;
 • Evidence-based onderzoek over effectief onderwijs (o.a John Hattie, Robert Marzano)

Delen

Img 9902 Ilse Marks Gouda
Ilse Marks
 • Accountmanager
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer

"Doordat we in de leergang ook veel aandacht besteden aan het verbreden van het pedagogisch didactisch repertoire kan de docent in de klas beter differentiëren en verbetert het leerklimaat."

Angela Scheffers
HRM Specialist, mboRijnland

Offerte aanvragen