Jongeren die in hun ontwikkeling op school en/of thuis vastlopen kunnen bij ons terecht. voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

Vergoede zorg sociaal emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Wanneer jongeren niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze dit op verschillende manieren uiten. Te denken valt aan hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven bij het functioneren thuis, maar ook op school. Het leren kan daardoor minder makkelijk of zelfs lastig worden. Wij bieden individuele hulp zodat de jongere zich prettiger gaat voelen en het leren weer beter gaat.

Wij bieden begeleiding bij een verscheidenheid aan klachten. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Zelfbeeld
  • Onzekerheid
  • (Faal)angst
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Problemen in de sociale omgang

Waarom OnderwijsAdvies?

OnderwijsAdvies heeft orthopedagogen en BIG geregistreerde psychologen in huis die dagelijks op scholen werken en de schoolsituatie dus goed kennen. Omdat wij veel kennis hebben van het onderwijs kunnen we leraren handvatten bieden om ook op school de goede zorg te bieden. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens de begeleiding contact met de docenten te hebben.

We hebben verstand van de leerontwikkeling en we weten wanneer jongeren wel en niet leren. Dit is onlosmakelijk verbonden met hun welbevinden. Zit je niet lekker in je vel? Dan gaat het leren ook minder. Wij kunnen als geen ander de combinatie van beide begeleiden! 

Werkwijze

Wanneer ouders contact met ons opnemen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Op basis van vragenlijsten en de informatie uit het intakegesprek, stellen we een behandelplan op. Hierin worden de doelen beschreven. Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats.

Kosten

Wij bieden hulp die valt onder de Basis GGZ (tot 18 jaar). OnderwijsAdvies heeft contracten met veel gemeenten in West Nederland. Het is hierdoor meestal mogelijk dat de hulp voor /jongeren wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts of het wijkteam. Wilt je weten of uw gemeente de behandeling vergoedt?

Bekijk welke gemeenten de behandeling - die valt onder BasisGGZ - vergoeden

Het is daarnaast ook mogelijk om jongeren op eigen initiatief aan te melden (zonder een verwijzing). De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Zo ontstaan er geen verrassingen.  

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind aanmelden via het AANMELDFORMULIER.

 

Delen

Offerte aanvragen