Curriculum experts zijn (LD-) docenten die aanjager willen zijn in het onderwijs. Gedreven medewerkers die talent hebben om onderwijs te ontwikkelen en die teamoverstijgend kunnen werken aan nieuwe opleidingen. Leren om te innoveren.

Waar richt de LD-docent zich op?

De opleiding LD-docent richt zich op drie leergebieden:

 • Onderwijskunde en curriculum ontwerp
 • Veranderkunde en projectmanagement
 • Persoonlijke ontwikkeling

Onderwijskunde en curriculum ontwerp

Dit leergebied omvat de eisen, externe en interne kaders waaraan goed onderwijs moet voldoen. De deelnemer leert verschillende onderwijskundige modellen en strategieën en is op de hoogte van evidence-based onderzoek rondom effectief onderwijs. De processtappen van curriculum-ontwerp worden uitgebreid behandeld en hand van de laatste (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen rondom onderwijsverbetering en verandermanagement.

Veranderkunde en projectmanagement

Van de onderwijsexpert wordt verwacht dat er onderwijskundige verandertrajecten worden doorgevoerd binnen de eigen opleiding. Instrumenten en kennis over verandermanagement worden aangereikt om de deelnemer inzicht te geven in het succesvol doorvoeren van verandertrajecten. De rol van ‘Change Agent’ wordt aangeleerd en ook de instrumenten om duurzaam te borgen staan hierbij centraal.

Persoonlijke ontwikkeling

De leergang geeft inzicht in communicatiestijlen en -modellen, drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten. Van de deelnemers zelf maar ook hoe ze dit bij veranderingen of coaching van collega’s kunnen toepassen. Aan de hand van competenties die door de opleiding gesteld worden en een kritische kijk op het eigen handelen worden persoonlijke leerdoelen opgesteld. Aan de hand van theorie, coaching en praktijkopdrachten wordt gedurende de opleiding gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling om in de rol van LC-docent goed uit de voeten te kunnen.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Vaste, ervaren MBO-trainers met jarenlange ervaring binnen het onderwijs;
 • Gastdocenten met ruime kennis en ervaring over specifieke onderwerpen;
 • Activerende en coöperatieve werkvormen die ook ingezet kunnen worden binnen de eigen praktijk (lessen, vergaderingen ed.);
 • Bruikbare onderzoeksinstrumenten op het gebied van management en kwaliteit voor onderzoek en analyse;
 • Evidence-based onderzoek over effectief onderwijs (o.a John Hattie, Robert Marzano)
 • De nieuwste inzichten op het gebied van project- en verandermanagement, leiderschap en het creëren van een professionele leercultuur (o.a. Michael Fullan, Richard Dufour, Andy Hargreaves, Lean/Agile);
 • Trainingsacteurs gericht op persoonlijke effectiviteit en communicatie;
 • Begeleide intervisie op persoonlijke dilemma’s;

Curriculumontwerp

Gedurende de tweejarige opleiding wordt gewerkt aan het realiseren van een curriculum-ontwerp. De kennis en vaardigheden die tijdens de scholing worden opgedaan, moeten worden toegepast in de praktijk. Aan de hand van literatuuronderzoek, hypothese-stelling en presentaties en effectiviteitsonderzoek wordt een ontwerp gemaakt en bijgesteld.

Op deze manier kunnen de deelnemers de aangereikte kennis en vaardigheden direct toepassen en ervaren zij wat het betekent om gemaakte veranderingen daadwerkelijk te realiseren, hoe je collega’s hierin mee kunt nemen, welke belemmeringen je tegenkomt, hoe je deze kunt overwinnen en wat het effect is van bepaalde interventies.

De leidinggevende van de deelnemer speelt een belangrijke rol als begeleider van het leerproces. Tijdens de scholingsbijeenkomsten reflecteren de deelnemers op de voortgang van hun praktijkopdracht. Deelnemers wisselen uit welke dilemma’s en belemmeringen ze tegenkomen en ondersteunen elkaar in het vinden van oplossingen en het formuleren van vervolgstappen.

Delen

Gerelateerde diensten

LC scholing

Voor docenten die een stap verder gaan

Lees meer

"De kracht van de leergang is dat de onderwijsadviseur van OnderwijsAdvies zowel als ontwikkelaar als begeleider is."

Miranda Jongenotter
Da Vinci College mbo

Offerte aanvragen