Al jaren zijn we partner van verschillende mbo’s in Nederland. We denken mee over het strategisch beleid met betrekking tot de professionalisering van docenten en leiderschap. We hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld van startend docent tot expert LD-docent en opleidingsmanager. Daarnaast ondersteunen we besturen, directies en teams bij specifieke vragen zoals curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie, stimuleren van professionele (leer)cultuur en het versterken pedagogische en didactische vaardigheden.

We weten dat geen team , opleiding of mbo gelijk is en daarom (her)ontwerpen we onze dienstverlening zo dat het aansluit bij de specifieke wensen van de organisatie.

Passend onderwijs mbo

Voor studenten die extra ondersteuning kunnen gebruiken door bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of a…

Lees meer
LC scholing

Voor docenten die een stap verder gaan

Lees meer
Teamscholing-Goed lesgeven

Met het team leren over o.a. didactiek, werkvormen, differentiëren en feedback

Lees meer
Teamscholing & onderwijsontwikkeling

Op basis van John Hatties Leren zichtbaar maken leren met het team

Lees meer
LD-leergang Curriculum Expert

Voor aanjagers in het onderwijs

Lees meer

Schrijf je nu in voor het LZM congres.

Op 7 & 8 november 2019 vindt het 6e Leren zichtbaar maken congres plaats in Bussum. 

Schrijf je nu in voor het LZM congres.