Al jaren zijn we partner van verschillende mbo’s in Nederland. We denken mee over het strategisch beleid met betrekking tot de professionalisering van docenten en leiderschap. We hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld van startend docent tot expert LD-docent en opleidingsmanager. Daarnaast ondersteunen we besturen, directies en teams bij specifieke vragen zoals curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie, stimuleren van professionele (leer)cultuur en het versterken pedagogische en didactische vaardigheden.

We weten dat geen team, opleiding of mbo gelijk is en daarom (her)ontwerpen we onze dienstverlening zo dat het aansluit bij de specifieke wensen van de organisatie.

Passend onderwijs mbo

Voor studenten die extra ondersteuning kunnen gebruiken door bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of a…

Lees meer
LC scholing

Voor docenten die een stap verder gaan

Lees meer
Teamscholing-Goed lesgeven

Met het team leren over o.a. didactiek, werkvormen, differentiëren en feedback

Lees meer
Teamscholing & onderwijsontwikkeling

Op basis van impact op leren - met het team

Lees meer
LD-leergang Curriculum Expert

Voor aanjagers in het onderwijs

Lees meer
Gastlessen verkeerseducatie voor Pabo en ROC

OnderwijsAdvies biedt ism het ROV-ZH de studenten op Pabo’s en ROC's in Zuid-Holland een gratis ver…

Lees meer
Interim management

Op zoek naar een projectleider? Onze ervaren interim-managers brengen een brede expertise in de orga…

Lees meer

Magazine OnderwijsAdvies in het MBO

Al jaren zijn we partner van verschillende mbo’s in Nederland. Lees in ons Magazine hun ervaringen en neem voor meer informatie contact op met Ilse Marks.  

Magazine OnderwijsAdvies in het MBO