Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn is het soms lastig dit recht te verzilveren. Deze kinderen krijgen door schoolverzuim en het uitblijven van extra aandacht en ondersteuning niet altijd het onderwijs dat bij hen past.

Ziek thuis en toch 'naar school'

De school waar de zieke leerling staat ingeschreven blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.

Aanbod en werkwijze zieke leerlingen

Onze consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs van het kind. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma's voor deze leerlingen. Je kunt ook gebruik maken van de vele contacten die de consulent OZL heeft en de aanwezige kennis omtrent regels en voorschriften. Dankzij OZL en digitale middelen die vaak worden ingezet zijn de zieke leerlingen vanuit huis toch in de klas.

De ondersteuning geldt voor zieke leerlingen in het PO én VO!

De KPN Klasgenoot voor onderwijs op afstand

Ook kan in sommige gevallen de KPN Klasgenoot ingezet worden. De zieke leerling kan dan op afstand lessen volgen. Door dit contact raken leerlingen minder snel achterop met de lesstof en - minstens zo belangrijk - blijven ze in contact met hun leraren en klasgenoten.

Ook in deze tijd, waarin onze consulenten door het coronavirus genoodzaakt zijn om thuis te werken, zijn zij gewoon bereikbaar!

Locatie Hoofddorp/ Haarlem/ Amstelveen: Saskia Wittekoek, Ans van Item, Carola Straathof en Norma Wilner
Locatie Lisse: Saskia Wittekoek 
Locatie Gouda: Yvette van der Laan en Wanda de Jongh en Thea Buijs
Locatie Zoetermeer/Leiden: HCO onderwijsadviesbureau 070 448 2828 

Delen

Er zijn geen kosten aan verbonden

Img 9642 Saskia Wittekoek Hoofddorp
Saskia Wittekoek
  • Orthopedagoog
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Ans Van Item Hoofddorp
Ans van Item
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Img 9961 Carola Straathof
Carola Straathof-Oosterveer
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Img 9854 Wanda De Jongh Lam Gouda
Wanda de Jongh
  • Onderwijsadviseur
Zoetermeer / Gouda
Norma Wilner Hoofddorp
Norma Wilner
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp