Er zijn diverse intelligentietests op de markt die geschikt zijn voor verschillende leeftijden, doelen en doelgroepen. Er bestaan tests voor jongere kinderen (van voor en tijdens de basisschoolleeftijd), oudere kinderen en jeugdigen.

Intelligentieonderzoek bij OnderwijsAdvies.

De volgende onderzoeken zijn mogelijk bij OnderwijsAdvies:

Uitgebreide intelligentietests

Deze tests meten een breed spectrum aan cognitieve mogelijkheden en zijn bruikbaar wanneer er naast een indicatie van het totale IQ ook informatie gewenst is over de samenstelling van de intelligentie met een sterkte/zwakte-profiel van de cognitieve vaardigheden. Hieronder vallen de WISC-V, RAKIT-2, WPPSI en WAIS.

Non verbale intelligentietests

Deze tests meten de non-verbale, niet-talige vermogens. Deze tests hebben het voordeel dat ze een goede indicatie van de intelligentie geven zonder dat er veel gebruik van taal gemaakt moet worden tijdens de afname. Diverse uitvoeringen van de SON vallen hieronder.
Deze tests worden met name gebruikt bij kinderen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende machtig zijn en/of taalontwikkelingsproblemen hebben.

Het intelligentieonderzoek volgens het CHC-model

Met dit model kan het IQ bepaald worden en kan door de afname van onderdelen van verschillende tests een vollediger beeld verkregen worden van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van kinderen. Het CHC model geeft veel meer handvatten om handelingsgerichte adviezen te formuleren dan de eerder genoemde enkelvoudige intelligentietest.

IQ onderzoek in één dag

Soms is snel een IQ bepaling nodig. Een kort verslag hiervan is voldoende. In dat geval kan - op korte termijn - een IQ onderzoek worden afgenomen waarbij aan het eind van de dag de uitslag bekend is. Het verslag is vaak dezelfde dag klaar en kan besproken of opgestuurd worden. Als je een nagesprek wilt kan dit ook op die dag plaatsvinden. Dit onderzoek en gesprek vinden plaats op één van de locaties van OnderwijsAdvies.

Kosten

Globaal zijn er 3 mogelijkheden:

 1. Afname van een Intelligentietest (verschillende testen aanwezig). Afhankelijk van de wensen en afspraken die met u gemaakt zijn, varieert de prijs van de testen tussen de € 495, - en € 675 *
 2. IQ onderzoek met behulp van CHC-model waarbij ook altijd een IQ met de WISC-V van WPPSI-III wordt bepaald. Kosten € 990, - *
 3. IQ onderzoek in één dag kost € 495, -

*De bedragen zijn exclusief reiskosten.

Aanmelden Intelligentieonderzoek

Als je een intelligentieonderzoek wilt laten uitvoeren kun je (telefonisch) contact met ons opnemen. De diverse onderzoeksmogelijkhedenheden worden dan besproken. Onze adviseur doet een onderzoeksvoorstel en spreekt de datum en locatie van het onderzoek af.

Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de opdrachtbevestiging en het toestemmingsformulier zijn ondertekend. De resultaten van het onderzoek worden met school/ouders besproken en er volgt een schriftelijke rapportage.

Gebruik de juiste aanmeldformulieren. Afhankelijk van wie de aanmelding indient, school of ouders zelf.

 • Via school: Aanmeldformulier regulier onderzoek (als jouw kind wordt aangemeld voor een psychologisch, capaciteiten/IQ- of gedragsonderzoek)
 • Via de ouder: Aanmeldformulier particulier onderzoek (als je zelf uw kind aanmeldt voor een psychologisch, dyscalculie- of capaciteiten/IQ- of gedragsonderzoek)

Contactpersonen:

Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten 
Regio Hoofddorp: Saskia Axelsen - Wittekoek 
Regio Leiden, Lisse: Emily Leenes 
Regio Delft/ Westland en Zoetermeer: Mirjam de Vreeze

Delen

Img 9642 Saskia Wittekoek Hoofddorp
Saskia Wittekoek
 • Orthopedagoog
 • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Img 9764 Maaike Van Vloten Gouda
Maaike van Vloten
 • GZ-psycholoog
 • Onderwijsadviseur
Gouda / Zoetermeer
Emily Leenes
Emily Leenes
 • Dyslexiebehandelaar
Zoetermeer
IMG 9181Mirjam De Vreeze Westgeest Zoetermeer
Mirjam de Vreeze-Westgeest
 • Orthopedagoog generalist
Zoetermeer

Gerelateerde diensten

Remedial Teaching

Het oA Leerhuis is een praktijk voor remedial teaching die extra ondersteuning biedt aan leerlingen…

Lees meer