Er zijn diverse intelligentietests op de markt die geschikt zijn voor verschillende leeftijden, doelen en doelgroepen. Er bestaan tests voor jongere kinderen (van voor en tijdens de basisschoolleeftijd), oudere kinderen en jeugdigen.

Intelligentieonderzoek bij OnderwijsAdvies

De volgende onderzoeken zijn mogelijk:

Intelligentieonderzoek

Deze tests meten een breed spectrum aan cognitieve mogelijkheden en zijn bijvoorbeeld bruikbaar wanneer er naast een indicatie van het totale IQ ook informatie gewenst is over de samenstelling van de intelligentie met een sterkte/zwakte-profiel van de cognitieve vaardigheden. Hieronder vallen de WISC-V, RAKIT-2, WPPSI en WAIS en de IDS-2.

Non-verbaal intelligentieonderzoek

Deze tests meten de non-verbale, niet-talige vermogens. Deze tests hebben het voordeel dat ze een goede indicatie van de intelligentie geven zonder dat er veel gebruik van taal gemaakt moet worden tijdens de afname. Diverse uitvoeringen van de SON en de WNV vallen hieronder.
Deze tests worden met name gebruikt bij kinderen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende machtig zijn en/of taalontwikkelingsproblemen hebben waarvoor bijvoorbeeld een arrangement bij een cluster 2-school wenselijk lijkt.

Aanmelden Intelligentieonderzoek

Wanneer je een intelligentieonderzoek wilt laten uitvoeren kun je (telefonisch) contact met ons opnemen. De diverse onderzoeksmogelijkheden worden dan besproken. Onze adviseur doet een onderzoeksvoorstel en spreekt de datum en locatie van het onderzoek af.

Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de opdrachtbevestiging en het toestemmingsformulier zijn ondertekend. Er volgt een schriftelijk rapportage. De resultaten van het onderzoek worden, indien je dit wenst tegen bovengenoemde extra kosten, met je (en eventueel school) besproken.

Aanvragen van psychologisch, dyscalculie- of capaciteiten / IQ- of gedragsonderzoek

Gebruik de juiste aanmeldformulieren, afhankelijk van wie de aanvraag doet:

1. Ben je ouder en wil je een aanvraag indienen voor je kind? Vul het formulier voor ouders in:

2. Als het onderzoek wordt betaald door school, verzoeken wij beide partijen, dus school én ouders, een formulier in te vullen:

Contactpersonen:

Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten 
Regio Hoofddorp: Saskia Wittekoek  
Regio Leiden, Lisse: Dorothé Kappenburg
Regio Delft / Westland en Zoetermeer: Mirjam de Vreeze

Delen

Kosten zijn afhankelijk van het type onderzoek. Vraag een offerte op.

Img 9642 Saskia Wittekoek Hoofddorp
Saskia Wittekoek
  • Orthopedagoog
  • Onderwijsadviseur
Hoofddorp
Img 9764 Maaike Van Vloten Gouda
Maaike van Vloten
  • GZ-psycholoog
  • Onderwijsadviseur
Gouda / Zoetermeer
IMG 9181Mirjam De Vreeze Westgeest Zoetermeer
Mirjam de Vreeze-Westgeest
  • Orthopedagoog generalist
Zoetermeer
Dorothe Van Kappenburg
Dorothé Kappenburg
  • Manager Kind & Jeugd
Leiden / Gouda

Gerelateerde diensten

Remedial Teaching

Het oA Leerhuis is een praktijk voor remedial teaching die extra ondersteuning biedt aan leerlingen…

Lees meer