Kinderen die in hun ontwikkeling op school en/of thuis vastlopen kunnen bij OnderwijsAdvies terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

Vergoede zorg sociaal emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Informatie voor verwijzers

Als huisarts, praktijkondersteuner, schoolmaatschappelijk werker, hulpverlener, ketenpartner of zorgprofessional ben je betrokken bij het welbevinden van gezinnen, kinderen en jongeren. Je gunt ieder kind een gelukkige jeugd, met vriendjes en veel zelfvertrouwen. Helaas gaat die vlieger niet - altijd - voor ieder kind op. Soms zijn kinderen neerslachtig, boos of voelen zich alleen. Gelukkig kunnen wij kinderen via een kort begeleidingstraject helpen zodat het kind zich weer beter gaat voelen. 

OnderwijsAdvies biedt kinderen kortdurende psychosociale ondersteuning, waardoor zij beter in hun vel zitten. Daarnaast bieden wij ouders handvatten zodat zij thuis de goede zorg kunnen bieden.

Welke zorg biedt OnderwijsAdvies?

Als kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze dit op verschillende manieren uiten. Te denken valt aan hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. 
Wij bieden begeleiding bij een verscheidenheid aan klachten, denk aan kinderen die :

 • Stil, teruggetrokken gedrag laten zien
 • Conflicten hebben met andere kinderen
 • Dominant gedrag vertonen
 • Weinig rekening houden met anderen
 • Hyperactief zijn of aandachtsproblemen hebben 
 • Faalangstig gedrag laten zien
 • Niet voor zichzelf durven opkomen
 • Weinig positief contact hebben met leeftijdsgenoten
 • Negatieve aandacht vragen thuis, en mogelijk ook op school, die moeilijk bij te sturen is
 • Kinderen die begeleiding nodig hebben na een ingrijpende gebeurtenis (trauma)

Vergoede zorg

Deze vorm van Jeughulp betreft vergoede zorg sociaal emotionele of gedragsmatige ontwikkeling; deze valt onder de Basis GGZ (BGGZ). Een voorwaarde voor vergoeding is dat OnderwijsAdvies een contract met de gemeente heeft, waarin het kind woonachtig is. Ook is een verwijzing van de jeugd- huisarts of gemeentelijk jeugdteam nodig. Meer informatie vind je bij 'onze regio's':

Onze regio's

OnderwijsAdvies heeft contracten met nagenoeg alle gemeenten in de regio. Het is hierdoor meestal mogelijk dat de hulp voor kinderen/jongeren wordt vergoed. Bekijk welke gemeenten de behandeling - die valt onder BasisGGZ - vergoeden. 
! Let op: momenteel kunnen ouders in de regio Holland Rijnland hun kind niet aanmelden. We laten het direct weten wanneer aanmelden weer mogelijk is.

Onze werkwijze 

Wanneer ouders over een doorverwijzing van de jeugd- huisarts of gemeentelijk jeugdteam beschikken, kunnen zij contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak voor een intakegesprek.
Op basis van vragenlijsten en de informatie uit het intakegesprek, stellen we een behandelplan op. Hierin worden de doelen beschreven.

De behandeling vindt plaats door ervaren orthopedagogen en BIG geregistreerde psychologen en kindnabij, dat wil zeggen op één van onze kantoren in Hoofddorp of Zoetermeer of op de school van het kind. Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats.

Geen wachttijd

De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 2 weken.

 • Aanmelding: < 2 weken
 • Intake: < 2 weken
 • Start ambulante hulp < 2 weken

Kwaliteit

OnderwijsAdvies levert zorg van de hoogste kwaliteit. Behandelaars voldoen aan de kwaliteitseisen voortvloeiende uit de beroepsregistratie en nemen deel aan intervisie, bij- en nascholing. Lees hoe OnderwijsAdvies de kwaliteit van de behandelingen waarborgt. 

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor het onderzoeks- en het behandeltraject via de volgende formulieren:

 1. Aanmeldformulier voor het onderzoekstraject binnen de vergoede zorg (BasisGGZ)
 2. Aanmeldformulier voor het behandeltraject binnen de vergoede zorg (BasisGGZ)

In de regio's Leiden en Lisse kunnen ouders kun kinderen nu niet aanmelden. We laten het direct weten wanneer aanmelden weer mogelijk is.

Contactpersonen

Wil je meer informatie? Neem contact op met één van de volgende personen:

Regio Zoetermeer: Dorothé Kappenburg en Roxanne de Koning
Regio Gouda: Dorothé Kappenburg
Regio Hoofddorp: Leonie van Veen
Regio Leiden: Dorothé Kappenburg

Delen

Roxanne De Koning Zoetermeer
Roxanne de Koning
 • Dyslexiebehandelaar
 • Onderwijsadviseur
Zoetermeer
Dorothe Van Kappenburg
Dorothé Kappenburg
 • Manager Kind & Jeugd
Leiden / Gouda
Img 0439 Leonie Van Veen Hoofddorp
Leonie van Veen
 • Manager Kind & Jeugd
Hoofddorp

Informatie aanvragen