Kinderen die in hun ontwikkeling op school en/of thuis vastlopen kunnen bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en begeleiding.

Vergoede zorg sociaal emotionele of gedragsmatige ontwikkeling

Als kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten, kunnen ze dit op verschillende manieren uiten. Te denken valt aan hoofd- of buikpijn, angsten, sombere of boze stemmingen, onhandigheid in sociale contacten, aandachtsproblemen of hyperactiviteit. Deze klachten kunnen problemen geven bij het functioneren thuis, maar ook op school. Het leren kan daardoor minder makkelijk of zelfs lastig worden. Wij bieden individuele hulp zodat het kind/de jongere zich prettiger gaat voelen en het leren weer beter gaat.

Wij bieden begeleiding bij een verscheidenheid aan klachten. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • Zelfbeeld
 • Onzekerheid
 • (Faal)angst
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Problemen in de sociale omgang
 • Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problemen

Waarom OnderwijsAdvies?

OnderwijsAdvies heeft - SKJ en BIG geregistreerde - orthopedagogen en psychologen in huis die dagelijks op scholen werken en de schoolsituatie dus goed kennen. Omdat wij veel kennis hebben van het onderwijs kunnen we leraren handvatten bieden om ook op school de goede zorg te bieden. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens de begeleiding contact met de leraren te hebben.

We hebben verstand van de leerontwikkeling en we weten wanneer kinderen/jongeren wel en niet leren. Dit is onlosmakelijk verbonden met hun welbevinden. Zit je niet lekker in je vel? Dan gaat het leren ook minder. Wij kunnen als geen ander de combinatie van beide begeleiden! 

Werkwijze

Wanneer ouders contact met ons opnemen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Op basis van vragenlijsten en de informatie uit het intakegesprek, stellen we een behandelplan op. Hierin worden de doelen beschreven. Na enkele sessies en aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats.

Wachttijd

De periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning bedraagt maximaal 2 weken.

 • Aanmelding: < 2 weken
 • Intake: < 2 weken
 • Start ambulante hulp < 2 weken

*Update oktober 2021: Door het grote aantal aanmeldingen varieert de wachttijd in sommige regio's momenteel sterk. Lees meer bij Compact kwaliteitsstatuut jeugdzorg.

De wachttijd fluctueert. Wil je informatie over de exacte wachttijd op dit moment neem dan contact op met één van de managers Kind & Jeugzorg: Leonie van Veen (regio Hoofddorp/ Lisse/ Haarlem) of Dorothé Kappenburg (regio Gouda/ Leiden/ Zoetermeer/ Rotterdam).

Kosten

Wij bieden hulp die valt onder de Basis GGZ (BGGZ). OnderwijsAdvies heeft contracten met nagenoeg alle gemeenten in de regio. Het is hierdoor meestal mogelijk dat de hulp voor kinderen/jongeren wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts of het wijkteam. Wil je weten of je gemeente de behandeling vergoedt?

Bekijk welke gemeenten de behandeling - die valt onder BasisGGZ - vergoeden. 
! Let op: momenteel kunnen ouders in de regio Holland Rijnland hun kind niet aanmelden. We laten het direct weten wanneer aanmelden weer mogelijk is.

Het is daarnaast ook mogelijk om kinderen/jongeren op eigen initiatief aan te melden (zonder een verwijzing). De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn. Zo ontstaan er geen verrassingen. 

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor het onderzoeks- en het behandeltraject via de volgende formulieren:

 1. Aanmeldformulier voor het onderzoekstraject binnen de vergoede zorg (BasisGGZ)
 2. Aanmeldformulier voor het behandeltraject binnen de vergoede zorg (BasisGGZ)

In de regio's Leiden en Lisse kunnen ouders kun kinderen nu niet aanmelden. We laten het direct weten wanneer aanmelden weer mogelijk is.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie? Neem contact op met één van de volgende personen:

Regio Zoetermeer: Martine van den Boogaard en Roxanne de Koning
Regio Gouda: Dorothé Kappenburg
Regio Hoofddorp: Leonie van Veen
Regio Leiden: Dorothé Kappenburg

Delen

Je moet niet bedenken wat je niet kan, maar wat je wel kan

"Als ik nu iemand tegen zou komen zoals ik was een paar maanden terug, dan zou ik tegen die persoon zeggen dat je niet moet bedenken wat je niet kan, maar wat je wel kan. En dat je vooral moet letten op wat je vooruithelpt en niet op wat je tegenhoudt. Roxanne heeft mij echt heel erg geholpen. Dat je er met iemand over kan praten en je kan uiten, dat is toch heel anders dan bijvoorbeeld met je moeder. Ik ben veel vrolijker geworden en geef mijn zelfvertrouwen nu een 8,5!"

Femke (11 jaar)
Groep 8, De achtsprong in De Lier